Norsk skole er Internett-fri sone

- Fire av fem norske grunnskoler har en linje som kan brukes til Internett. Men bare tre prosent har den infrastrukturen som trengs for å bringe lærere og elever online, sier direktør Sigmund Lieberg i Nasjonalt læremiddelsenter.

Nasjonalt læremiddelsenter har gjennomført en spørreundersøkelse om hvordan det egentlig står til med informasjonsteknologisk infrastruktur i den norske grunnskolen. Undersøkelsen avslører at den norske grunnskolen nærmest framstår som Internett-fri sone. Siden 2.574 av landets 3.400 grunnskoler har svart, mener Lieberg at undersøkelsen må betraktes som representativt. Lieberg la fram undersøkelsen på en pressekonferanse i Oslo i formiddag.

Resultatet av tre av spørsmålene i undersøkelsen er lagt ut på Internett og fordelt per fylke. (Gå til nettstedet Skolenettet fra anvisningen i høyre marg, følg pekeren fra Ny statistikk til siden kalt Netd@ys, og klikk der på Følg oppkoblingen av skolene.) Det er:

 • Har skolen et lokalnett?
 • Har skolen en ISDN-linje eller bedre som kan brukes mot Internett?
 • Har skolen en linje som kan brukes mot Internett?

For landet som helhet er svarene slik:

 • 32 prosent av grunnskolene har lokalnett.
 • 60,5 prosent av skolene har en ISDN-linje eller bedre som kan brukes til Internett.
 • 80 prosent av skolene har en eller annen linje som kan brukes til Internett.

Svarene på de mest interessante spørsmålene er ennå ikke tilgjengelige på nettstedet. Det er de spørsmålene som kartlegger hva slags muligheter lærere og elever har for å være online. Lokalnett er gjerne begrenset til skoleadministrasjonen, og linjer som kan brukes til Internett er uinteressante hvis de i praksis ikke brukes.

Hvor mange undervisningsrom er nettverkskablet? 2533 skoler svarte slik på dette spørsmålet i undersøkelsen:

 • ikke noe undervisningsrom er nettverkskablet: 74,1 prosent
 • under halvparten er kablet: 17 prosent
 • halvparten eller mer er kablet: 5,1 prosent
 • alle er kablet: 3,8 prosent

Hvor mange av arbeidsrommene for lærerne er nettverkskablet? De samme 2533 skolene svarte slik:

 • ikke noe arbeidsrom for lærere er nettverkskablet: 73,6 prosent
 • under halvparten av rommene er kablet: 2,5 prosent
 • halvparten eller mer er kablet: 4,7 prosent
 • alle er kablet: 19,2 prosent

- Bare tre prosent av skolene kan kalles nettskoler, sier Lieberg.

- Det vil si at 69 norske grunnskoler kombinerer alle disse egenskapene: Alle undervisningsrom er kablet. Alle arbeidsrom for lærere er kablet. Skolen har minimum ISDN-linje ut av huset. På den andre siden viser undersøkelsen at 438 grunnskoler har verken lokalnett eller linje mot Internett.

Lieberg poengterer at målet må være at alle skoler må kunne tilby alle lærer og alle elever tilgang til Internett fra der de jobber. Én linje fra én PC er ikke nok.

- Infrastruktur for informasjonsteknologi er undervurdert i norsk skole. I fjor kom det en offentlig rapport som mente at pedagogikk var langt viktigere enn infrastruktur. Vi mener pedagogikk, infrastruktur og tilgang til PC må ses i sammenheng. Det norske skoleverket må skifte strategi i forhold til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det må få opp øynene for at frittstående PC-er er en dårlig investering, og at datamaskiner som ikke kommuniserer er som samfunn uten telefon. Man kan ikke forvente at lærere skal kunne nytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi i undervisningen, med det utstyrsnivået skolene disponerer i dag.

Til toppen