Norsk spissprodukt samler alt - sikter globalt

Med Xtractor har systemarkitekt Askild Aaberg Olsen begått et lettimplementert og skalerbart verktøy for verdens systemintegratorer. Som partnere stiller BEA, IBM, PWC og CERN.

Utviklingen av Xtractor skjer i regi av ProSoft GDPM som ble opprettet i 1997 for å ta seg av et annet norsk produkt, programvare for målrettet prosjektstyring eller GDPM (Goal Directed Project Management), en norskutviklet prosjektstyringsmetode med aner mange år tilbake i tiden. ProSoft har også overtatt verktøyet KIM for Internett-basert prosjektsamarbeid, fra New Media Science. Administrerende direktør Birgitte Engebretsen har så stor tro på det nye produktet at hun endrer selskapets navn til Xtractor AS, og legger KIM og GDPM under et eget datterselskap, Eye on Business.

ERP-ekspert og partner i den norske avdelingen av PricewaterhouseCoopers Consulting DA, Rolf Gunnar Larsen, mener Xtractor er et enestående redskap til rask systemintegrering når store aktører innen for eksempel telekom og energi skal slå seg sammen.

Verktøyet henter informasjon fra ulike kilder som databaser og store økonomisystemer, integrerer det, og presenterer brukeren og ulike typer verktøy for beslutningsstøtte med ett aksesspunkt for alle slags data. Det har funksjonalitet som kombinerer datavarehus og integrerende portal. Fordelene er blant annet at all data kan ses i sanntid, og at arkitekturen ivaretar behov for raske endringer og utvidelser.

Utgangspunktet for Xtractor var et integrasjonsprosjekt innen CERN, det europeiske senteret for kjernefysisk forskning som er kjent for nytenkning innen programvare, og som blant annet krediteres som opphavet til worldwide web. CERN bruker GDPM Tools, og beundret verktøyets avanserte komponentbaserte oppbygging. Derfor var det naturlig for organisasjonen å diskutere integrasjonsprosjektet "Lite" med norske ProSoft tidlig i fjor.

- Vi tok de grunnleggende ideene fra CERN og realiserte dem på vår måte, forteller Engebretsen. - Etter noen måneder inngikk vi et partnerskap med PricewaterhouseCoopers for å kunne gripe an implementeringen av rammeverket hos kunder, og for å få tilgang til kompetanse innen forretningsprosesser. I slutten av januar leverte vi en første pilot til forsikringsselskapet Norske Liv. Vi har to andre piloter på gang. Disse vil ferdigstilles innen sommeren. Når de er klare, vil vi for alvor sette inn støt mot det internasjonale markedet.

Avtalen mellom Xtractor og CERN forutsetter at CERN skal nevnes når verktøyet skal presenteres. Utover det har det norske selskapet ingen forpliktelser, og alt åndsverk nedlagt i produktet er selskapets eget. Det gjelder spesielt løsningene som gjør Xtractor - i motsetning til Lite - skalerbar og fleksibel, og følgelig tiltrekkende for store kunder.

Xtractor har en lagdelt struktur. I bunn, mot datakildene, henter "Connector"-laget informasjon gjennom J2EE-baserte (Java 2 Enterprise Edition) applikasjonstjenere. Partnerskap er undertegnet med BEA Systems, og ventes om kort tid med IBM. Det gir tilgang til 90 prosent av markedet, mener Xtractor-folkene. Informasjonen formateres til XML. All data er følgelig selvbeskrivende. I det neste laget, "Integrator", samordnes all informasjon som ifølge beskrivelsene hører sammen. Det er dette laget som for eksempel sørger for at alt vedrørende en kunde er tilgjengelig under ett, selv om informasjonen må hentes fra ulike kilder.

Det tredje laget, "Domain", kan sammenliknes med et datavarehus. Her er all informasjonen tilgjengelig som et stort XML-dokument. Det som ikke oppdateres ofte, oppbevares i en cache for rask tilgjengelighet. Et regelverk sørger for at informasjon som må være i sanntid, leveres i sanntid.

Det fjerde laget er forbeholdt komponenter for forretningslogikk, eller BLC for "business logic components". Her defineres indikatorene som trengs som beslutningsunderlag, regler for kundeprofilering, salgsrapporter og så videre.

I de første tre lagene mener systemarkitekt Askild Aaberg Olsen at standard skripting vil løse behovene for de aller fleste implementeringene. Bare i det øverste nivået, hos forretningslogikkomponentene, kan det være nødvendig å ty til mer avansert Java-programmering.

- Arkitekturen åpner for at enhver informasjonskilde også kan oppdateres gjennom Xtractor, sier Olsen. - Det krever egne komponenter, siden reglene for hvordan dette skal gjøres, må være i samsvar med organisasjonens forretningslogikk.

Over det fjerde laget kan man nytte det man har av XML-lesende verktøy for kundeanalyse, beslutningsstøtte og så videre. Engebretsen nevner blant annet Siebel og Autonomy. Xtractor tilbyr også et eget visualiseringslag som gir tilgang til dataene fra standard nettlesere og WAP-telefoner.

Hun understreker til slutt at alt knyttet til sikkerhet er ivaretatt av rammeverket, og at styringen av brukerrettigheter gjerne kan ordnes gjennom for eksempel LDAP-baserte katalogtjenester.

Til toppen