Norsk språk - påkrevet CD-ROM fra Kunnskapsforlaget

En CD-ROM fra Kunnskapsforlaget lar deg installere fire ordbøker pluss stavekontroll på din harddisk. digi:media har testet det elektroniske oppslagsverket.

En CD-ROM fra Kunnskapsforlaget lar deg installere fire ordbøker pluss stavekontroll på din harddisk. digi:media har testet det elektroniske oppslagsverket.

Jeg har hatt sansen for databaserte ordbøker helt siden jeg for fire år siden installerte Clue, en engelsk-norsk og norsk-engelsk ordbok med et stort ordforråd, også på den tekniske siden. Slike ordbøker er så mye enklere å slå opp i enn de mellom to eller flere permer, at du faktisk gjør det. Du tjener på det på alle måter.

I Norsk språk gir Kunnskapsforlaget deg samtidig tilgang til rettskrivningsordbok, synonymordbok, fremmedordbok og "bevingede ord. Samtidig tilgang vil si at du søker gjennom samtlige i én operasjon, straks du skriver eller kopierer et ord til den felles søkelinja. Du kan selvfølgelig begrense deg til en om gangen, men da går du glipp av det geniale ved selve sammensettingen.

Jeg lar ordbøkene operere i fullskjermmodus. Da er søkelinja øverst, sammen med noen enkle og selvforklarende kommando-ikoner. Resten av skjermen er ordnet i fire tilnærmet kvadratiske firkanter, én for hver ordbok. Hver av disse er igjen ordnet i tre deler: Øverst til venstre er en alfabetisk liste over ordene i ordboka som kommer nærmest oppslagsordet ditt. Nederst til venstre er en alfabetisk liste over ordene i ordboka hvis forklaringer inneholder oppslagsordet ditt. Feltet til høyre er et utdrag av selve ordboka, med forklaringer. Er oppslagsordet ditt forklart i ordboka, står forklaringen øverst i dette feltet.

Et eksempel kan forklare hvordan dette virker. Jeg tastet ordet requiem i søkelinja. Rettskrivningsordboka og synonymordboka ga ingen treff. Fremmedordboka viste til rekviem, mens Bevingede ord ga en forklaring på Requiem aeternam dona eis, Domine! Dobbelklikk på rekviem i se rekviem i fremmedordboka gir dennes forklaring på rekviem. Ny dobbelklikk på rekviem kjører dette ordet opp i den felles søkelinja, med treff i både synonymordboka og rettskrivningsordboka.

Funn markeres med gul bakgrunn. Forkortelser og andre spesielle ord i den forklarende teksten er skrevet i grønt: Klikk gir en kort forklaring i eget "poppopp" vindu. I rettskrivningsordboka er ord som bøyes, forsynt med en liten diamant. Klikk på diamanten gir bøyningsformene i eget "poppopp" vindu.

Denne bruksmåten er enkel og funksjonell. Den kombinerer kjente teknikker fra bøkene, med det man er fortrolig med fra vanlig grafisk brukergrensesnitt.

Stavekontrollen er begrenset til de nyeste utgavene av Microsofts tekstbehandler Word. Der installerer den seg så diskret at du ikke legger merke til at programmet bruker en annen ordliste enn den vanlige. Du kan fortsatt lagre egne ord i egne tilleggsordlister, og bytte til andre ordlister dersom du vil skrive noe på nynorsk eller engelsk.

Det lønner seg å installere hele pakken til harddisk, framfor å kjøre ordbøkene fra CD-ROM. Plassforbruket er forholdsvis beskjedent, 28 MB.

Utsalgspris inklusiv moms er satt til 1495,- kroner. Organisasjoner som kjøper flere lisenser betaler mindre per bruker. Eksempelvis koster 50 til 99 brukere 826,- kroner per bruker. Skoler får 50 prosent rabatt på disse satsene, fra ti brukere og oppover.

Johanne Stray i Kunnskapsforlaget sier man har fått reaksjoner på prisnivået, men forsvarer det ut fra kvaliteten og arbeidet som er nedlagt. Bøkene som CD-ROM-en bygger på koster tilsammen 1071,- kroner. Stavekontrollen og brukervennligheten representerer en betydelig merverdi utover dette.

Til toppen