Norsk-svensk Internett-krig til rettsapparatet

Schibsted og Telenor ligger nå i full krig med Telia om hvem som skal eie SOL - Nordens største nettsted. Telia vil ha tilbake aksjene Schibsted sikret seg under fusjonsforhandlingene.

Schibsted og Telenor ligger nå i full krig med Telia om hvem som skal eie SOL - Nordens største nettsted. Telia vil ha tilbake aksjene Schibsted sikret seg under fusjonsforhandlingene.

Bruddet i fusjonen mellom Telenor og Telia har fått mange følger, men den dyreste kan bli krangelen om SOL.

SOL-portalene er de mest besøkte nettstedene i Norge og Sverige samt høyt opp i Danmark, noe som gir en antatt verdi på mangfoldige milliarder kroner. Denne våren skulle SOL børsnoteres med en saftig gevinst for eierne.

Det ser stadig mørkere ut for denne børsnoteringen, for nå varsler Schibsted rettssak og planer om å klare seg uten Telia. Selskapet skal i stedet legge nordiske planer sammen med Telenor Nextel.

Krangelen har sin bakgrunn i da norske SOL, eid av Telenor Nextel og mediahuset Schibsted, kjøpte seg inn i Passagen, Telias portal og Sveriges største nettsted. I tillegg til eierandeler i svenske SOL, eier Telia ti prosent av norske SOL. Partene eier også store deler av SOL Danmark.

Senere under fusjonsforhandlingene i høst, inngikk Telia en avtale med Schibsted om å selge sin andel i SOL Norge og en fjerdedel av Telias andel i SOL AB. Schibsted kjøpte aksjene like etter at fusjonen ble undertegnet i oktober. I det den gang planlagte holdingselskapet PanSOL skulle Schibsted eie 56 prosent og et fusjonert Telenor/Telia 40 prosent. De ansatte skulle eie fire prosent.

Men etter at fusjonen brøt sammen, vil Telia gå tilbake på salget. 20. desember sendte Schibsted ut en melding der de fortalte at Telia vil reforhandle salget av aksjene, noe det norske selskapet i utgangspunktet sa nei til.

Partene krangler nå med advokater om finjuss, men etter hva digi.no forstår eksisterer det ikke noen klar klausul i salgskontrakten om hva som skjer dersom fusjonen brytes. Krangelen tilspisses ytterligere av at Internett-aksjene eksploderte i november og desember, noe som gjør at enkelte analytikere verdsetter SOL-selskapene til 15 milliarder kroner.

- Gjennom diskusjoner mellom Telia, Telenor Nextel og Schibsted i perioden etter 20.12.99 er det nå blitt klart at det ikke er enighet mellom partene om flere av forutsetningene for den planlagte restrukturering og børsnotering av SOL-selskapene, skriver Schibsted i en børsmelding i formiddag.

I litt kryptiske vendinger skriver selskapet videre at "Schibsted ASA vil på bakgrunn av ovenstående iverksette de nødvendige rettslige tiltak for å få gjennomført sine rettigheter."

"På bakgrunn av det brede felles eierskap i SOL-selskapene og andre Internett-selskap, ser Schibsted ASA og Telenor Nextel AS det som naturlig at man går i dialog om videre samarbeid. Et slikt samarbeid vil ta sikte på å få til en restrukturering av ett eller flere av disse selskap med derpå følgende børsnotering."

I klartekst betyr dette at Telenor Nextel og Schibsted skal planlegge et nordisk SOL - uten Telia. Det store spørsmålet er hvor avhengig de norske selskapene er av at Telia lar sine brukere starte opp sine surfeturer på www.passagen.se.

Schibsted og Telenor Nextel påstår at man fortsatt vil rekke en børsnotering i løpet av annet eller tredje kvartal i år.

- Det er beklagelig at Telia ikke aksepterer den planlagte restruktureringen og børsnoteringen av SOL-selskapene. Vi har ikke råd til å vente med de nødvendige operasjonelle og strategiske tiltak.

Schibsted vil selvsagt ta de nødvendige rettslige skritt for å sikre at selskapets kontraktsmessige rettigheter oppfylles. Vi vil imidlertid, i stedet for å vente på utfallet av en slik prosess, sammen med Telenor Nextel raskt evaluere alternativer til den foreslåtte "PanSOL-strukturen", sier Schibsteds konserndirektør for Multimedia, Sverre Munck.

Schibsted skal senere i dag avholde en pressekonferanse. digi.no vil komme tilbake med flere detaljer i løpet av dagen.

Til toppen