Norsk teknologi fyrer Sveriges kraftigste supermaskin

Scali ClusterEdge og Dolphin SCI er bærende komponenter i en 200 noders Linux-klynge som skal bli Sveriges kraftigste supermaskin.

Scali ClusterEdge og Dolphin SCI er bærende komponenter i en 200 noders Linux-klynge som skal bli Sveriges kraftigste supermaskin.

Sveriges største tungregneanlegg, Nationellt superdatorcentrum (NSC) ved Linköpings universitet, er i ferd med å pakke ut og installere det som skal bli landets kraftigste superdatamaskin.

Maskinen som skal komme i drift i løpet av oktober, vil bli en klynge av 200 servere, hver med doble Intel Xeon-prosessorer i 2,2 GHz. Disse prosessorene benytter Intels nye Hyper-Threading teknologi, som under visse forhold kan få hver prosessor til å opptre som to, slik at ytelsesøkningen samlet sett kan komme opp i 30 prosent. De 400 prosessorene disponerer til sammen 400 Gbyte minne, og 20 terabyte disk.

Les også

Fysisk knyttes serverne sammen i en tredimensjonal torus med SCI-komponenter ("scalable coherent interface") fra Dolphin Interconnect Solutions, mens Scali ClusterEdge tar seg av selve klyngingen. Den samlede ytelsen blir på 1,8 teraflops, det vil si 1800 millioner flytetallsoperasjoner per sekund. Den vil bli Sveriges kraftigste superdatamaskin.

Les også

NSC ble opprettet i 1989 av Vetenskapsrådet, SAAB og SMHI (Sveriges meteorologiske institutt, H-en står for hydrologi), og tilknyttet Linköpings universitet, for å drive tekniske og vitenskaplige beregninger og tilby regnekapasitet til akademikere over hele landet. Den nye maskinen vil hovedsakelig brukes til meteorologiske, hydrologiske og oseanografiske klimamodeller. Den erstatter en eldre Cray T3E med 272 prosessorer, som skal fases ut innen årsskiftet.

Til toppen