Norsk teknologi i EUs krig mot ulovlig innvandring

Fra årsskiftet kommer Eurodac i drift. Norsk teknologi lar denne all-europeiske basen sjekke asylsøkeres fingeravtrykk på få sekunder.

Fra årsskiftet kommer Eurodac i drift. Norsk teknologi lar denne all-europeiske basen sjekke asylsøkeres fingeravtrykk på få sekunder.

Norske Steria - i dag en avdeling av franske Steria, tidligere kjent som Integris AS og før det som Bull AS - har hatt internasjonal suksess med en fingeravtrykksløsning som opprinnelig ble utviklet for norske myndigheter tidlig på 1990-tallet. I dag er Fingerprint Image Transmission (FIT) installert i seksten land i Europa - Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike. Den siste installasjonen var i høst, da FIT ble tatt i bruk av det sveitsiske politiet i alle landets 26 cantoner.

I tillegg til diverse oppgaver innen de ulike landenes politi og grensekontroll, brukes FIT i minst to europeiske prosjekter: Eurodac som skal samordne kontrollen av fingeravtrykk fra "asylsøkere og ulovlige innvandrere", og Schengen-landenes "Sirene-nettverk" ("Supplementary Information Requested at the National Entry") som lar politi og grensemyndigheter utveksle og kontrollere både fingeravtrykk og portretter.

Eurodac ble startet som prosjekt for to år siden og skal settes i drift fra årsskiftet.

Hensikten med FIT er å redusere til et minimum den tiden det tar å ta fingeravtrykk til en person og overføre dem til en fingeravtrykksdatabase for øyeblikkelig søk.

FIT er med andre ord et redskap for den som skal ta fingeravtrykk og sjekke dem. Dagens versjon krever klient-programvare på en Windows-PC, samt skanner. Det er utviklet en spesiell skanner som tar avtrykk av alle former for fingeravtrykk direkte, dersom man ønsker å slippe sølet med blekk og avtrykk på papir. Klienten sørger for å overføre avtrykk og oppgitte personalia - med digitalt portrett dersom dette er ønsket - til et sentralt "AFIS-system" ("automatic fingerprint identification system"), uavhengig av hvilken standard AFIS-systemet bygger på (for eksempel Cogent, Printrak, Morpho Sagem eller NEC). Klienten mottar og viser rapporten fra den sentrale basen straks den er klar og lagrer den for videre behandling.

Kommunikasjonsgrensesnittet fra klient er svært fleksibelt, og åpner også for overføring av avtrykk til en annen FIT-klient, eller til en vilkårlig valgt mottaker over e-post. Dataoverføringen tar mindre enn 30 sekunder og beskyttes av en avansert krypteringsløsning.

Tilpasningen av FIT til Eurodac gjør at klienten kan sjekke asylsøkere og ulovlige innvandreres fingeravtrykk mot både den nasjonale fingeravtrykksbasen og den sentrale Eurodac-basen, uavhengig av hvilket registreringssystem som brukes i det landet fingeravtrykkene blir avgitt. Det er videre utviklet en "NAP-server" ("national access point") slik at det teknologisk sett er fullt mulig å bruke en FIT-klient til direkte søk i andre lands baser.

Med andre ord: Har noe europeisk land dine fingeravtrykk på lager, vil de kunne sjekkes av enhver FIT-utstyrt grensekontrollør som måtte finne det hensiktsmessig.

Til toppen