Norsk teknologi plukker nyheter for Morningstar

Fondstjenesten Morningstar.no bruker relevansteknologi fra norske Opoint til å plukke nyheter om alle 1.200 fonds som selges i Norge.

Fondstjenesten Morningstar.no bruker relevansteknologi fra norske Opoint til å plukke nyheter om alle 1.200 fonds som selges i Norge.

Morningstar Norge AS driver med uavhengig fondsrating og analyse. Det er en avlegger av den opprinnelig amerikanske Morningstar.com som de siste årene har etablert seg i en rekke land. Morningstar.no ble opprettet i fjor høst i samarbeid med Finansbanken.

En viktig del av Morningstar.no er en nyhetstjeneste som gir brukerne lenker til fondsrelaterte nyheter fra en rekke kilder. I stedet for å sette av medarbeidere til å følge med i alle disse kildene for hånd, tyr Morningstar til såkalt "relevansteknologi" fra det norske programvarehuset Opoint AS, tidligere kjent som Viewpoint.


Denne teknologien definerer et antall nettadresser som overvåkes kontinuerlig for oppdateringer og nye dokumenter. Nyheter underkastes forhåndsdefinerte kriterier for relevans før de formidles videre til Opoints kunde. Opoints tjeneste sikrer brukerne av Morningstar.no aktuelle og relevante nyheter om alt som har med fonds i Norge å gjøre. De presenteres med overskrift og en kort oppsummering, i tillegg til en lenke til den opprinnelige artikkelen. Nyhetene lagres i et arkiv som er søkbart fra Morningstar.no.

Opoints relevansteknologi brukes også av flere departementer. Det er ikke utenkelig at gode erfaringer med Morningstar.no åpner for mer vidtrekkende avtaler med Morningstar.com.

Til toppen