Norsk teknologi skal gi effektive sykehus

Norskutviklet teknologi skal bidra til at Ahus blir Europas mest moderne sykehus innen høsten 2008.

Akershus universitetssykehus (Ahus) har som mål å bli Europas mest moderne sykehus innen høsten 2008.

Også St. Olavs Hospital i Trondheim mener å være blant Europas mest moderne sykehus med trådløse nett og bærbart IT-utstyr til alle ansatte.

Erik Normann, administrerende direktør ved Ahus, sier at et nytt sykehusbygg, ny organisering av sykepleietjenesten, kunnskapsbasert praksis og avansert teknologi skal bidra til å oppnå denne målsetningen.

Med norsk teknologi utviklet av Akribe skal organisering av sykepleietjenesten kunne gi store besparelser. Akribe har laget en database med PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten), bestående av 300 sykepleierprosedyrer.

- I dag utvikler både sykehus, kommuner og sykehjem egne kunnskapsbaserte sykepleieprosedyrer. Bare i sykehussektoren betyr dette anslagsvis 900 årsverk, noe som utgjør en kostnad på nærmere en halv milliard kroner, sier Marit Landsem Berntsen, forlagssjef i Akribe.

- I stedet for at hver enkelt helseinstitusjon bruker store ressurser på å utvikle egne sykepleieprosedyrer, vil innføring av PPS kvalitetssikre og effektivisere helsetjenesten. Teknologien vil bidra til økt pasientsikkerhet og frigjøre mer tid til pasientrelatert arbeid, sier Landsem Berntsen.

IT-selskapet DIPS, som utvikler elektronisk pasientjournaler, vil gjøre DIPS sentral i utviklingen av et sømløst, digitalt helsevesen uten papirjournaler.

Ahus vil som første norske sykehus ta i bruk PPS integrert med elektronisk pasientjournal. Alle pasienter vil behandles etter kvalitetssikrede sykepleierprosedyrer, og helsepersonell får direkte tilgang til prosedyrene gjennom elektronisk pasientjournal.

Til toppen