Norsk teknologi skal gi effektive sykehus

Norsk teknologi skal gi effektive sykehus

Norskutviklet teknologi skal bidra til at Ahus blir Europas mest moderne sykehus innen høsten 2008.

Akershus universitetssykehus (Ahus) har som mål å bli Europas mest moderne sykehus innen høsten 2008.

Også St. Olavs Hospital i Trondheim mener å være blant Europas mest moderne sykehus med trådløse nett og bærbart IT-utstyr til alle ansatte.

Erik Normann, administrerende direktør ved Ahus, sier at et nytt sykehusbygg, ny organisering av sykepleietjenesten, kunnskapsbasert praksis og avansert teknologi skal bidra til å oppnå denne målsetningen.

Med norsk teknologi utviklet av Akribe skal organisering av sykepleietjenesten kunne gi store besparelser. Akribe har laget en database med PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten), bestående av 300 sykepleierprosedyrer.

- I dag utvikler både sykehus, kommuner og sykehjem egne kunnskapsbaserte sykepleieprosedyrer. Bare i sykehussektoren betyr dette anslagsvis 900 årsverk, noe som utgjør en kostnad på nærmere en halv milliard kroner, sier Marit Landsem Berntsen, forlagssjef i Akribe.

- I stedet for at hver enkelt helseinstitusjon bruker store ressurser på å utvikle egne sykepleieprosedyrer, vil innføring av PPS kvalitetssikre og effektivisere helsetjenesten. Teknologien vil bidra til økt pasientsikkerhet og frigjøre mer tid til pasientrelatert arbeid, sier Landsem Berntsen.

IT-selskapet DIPS, som utvikler elektronisk pasientjournaler, vil gjøre DIPS sentral i utviklingen av et sømløst, digitalt helsevesen uten papirjournaler.

Ahus vil som første norske sykehus ta i bruk PPS integrert med elektronisk pasientjournal. Alle pasienter vil behandles etter kvalitetssikrede sykepleierprosedyrer, og helsepersonell får direkte tilgang til prosedyrene gjennom elektronisk pasientjournal.

Til toppen