Norsk teknologi skal gi lynraske fritekstsøk

Norske Ocelluz offentliggjorde denne uken en teknologi som skal gi langt mer effektive fritekstsøk i databaser.

Norske Ocelluz offentliggjorde denne uken en teknologi som skal gi langt mer effektive fritekstsøk i databaser.

Ocelluz er et norsk selskap som siden 1999 har utviklet og fått patentert teknologier som skal gi vanlige SQL-baserte relasjonsdatabaser langt mer effektive fritekstsøk en det som er mulig i dag, både med databasens egne indeks- og søkeverktøy, og gjennom eksterne indekserings- og søkemotorer.

Denne uken kom selskapet ut av ”stealth”-modus.

Ocelluz’ løsning skiller seg fra konkurrentene ved at den er en del av selve databasesystemet. Løsningen er laget i SQL og kan benytte blant annet lagrede prosedyrer og dynamisk SQL for å søke i indeksen, som selv er lagret i databasens tabellstrukturer.

Indeksen indekseres av databasens egen indeksmotor. Dette skal sørge for best mulig ytelse og integrasjon. Indeksen oppdateres enten kontinuerlig eller ved gitt intervaller ved å benytte standard SQL. Resultatsettene etter en forespørsel returneres til brukeren ved hjelp av vanlige databaseforbindelser.

Integrasjonen i selve databasesystemet skal ifølge Ocelluz gi mange fordeler framfor et eksternt system, både når det gjelder ytelse, tilgang på dataene i databasen og sikkerhet.

Selskapet har fått innvilget patenter på løsningen både i Norge (2002) og i USA (2003). Patentene omfatter blant annet strukturen på indeksen, hvordan denne blir bygget og algoritmen som er brukt for å søke i indeksen og å rangere resultatene.

Ocelluz’ løsning består av to hovedkomponenter, kjernen som består av indeksen og søkemotoren, samt et administrasjonsverktøy.

Kjernen støtter funksjonalitet som fritekstsøk med kryssreferanser på tvers av flere kolonner, mulighet til å oppdage og foreslå alternativer til feilstavede søkekriterier (fuzzy), støtte for synonymord, prioritering av resultatene, samt integrasjon med eksisterende SQL-søkekriterier.

Administrasjonsverktøyet, Ocelluz Index Manager, skal gi brukeren muligheten til å konfigurere, ta i bruk og administrere flere Ocelluz-instanser. Flere Ocelluz-motorer kan benyttes på den samme tabellen eller visningen (view).

Verktøyet benyttes blant annet til å redigere profiler, synonymer og andre ordlister. Men så snart indeksen er blitt tatt i bruk, skal det ikke lenger være behov for å benytte dette verktøyet, siden all funksjonaliteten er integrert i databasen og dermed er tilgjengelig via vanlige databaseadministrasjonsverktøy.

Ocelluz skal kreve i underkant av 20 prosent økt lagringsplass for databasen når alle kolonner er indeksert. Selskapet oppgir at søkehastigheten i gjennomsnitt blir 20 ganger enn for alternative løsninger, og inntil 3500 ganger raskere enn databasens eget CONTAINS-forespørsel.

Ocelluz skal i teorien kunne benyttes sammen med alle databaser som støtter SQL. Det nevnes Microsoft SQL Server, Oracle, Interbase, Firebird, IBM DB2, Siebel og MySQL, men ikke alle støttes offisielt.

Til tross for at Ocelluz først nå kommer helt ut av rugekassen, har selskapet fått en rekke kunder som benytter selskapets løsninger, også i utlandet. I Norge inkluderer dette Telenor, MPX, Software Innovation, Jernbaneverket og flere departementer.

I Telenor er Ocelluz tatt i full bruk i forbindelse med selskapets operative kundeservicesystemer. Dessuten skal løsningen ha blitt integrert inn i selskapet Siebel-frontend.

Uten å nevne pris, sier administrerende direktør for Ocelluz, Tom Erik Kristiansen, at kontrakten med Telenor er et bevis både på at teknologien virker og at en betyr betydelige kostnadsbesparelser for Telenor.

Til toppen