Norsk teknologiselskap får venturepenger

Ferd Venture investerer mange millioner i Oslo-basert programvare-selskap.

Norsk teknologiselskap får venturepenger

Ferd Venture investerer 15 millioner kroner i det Oslo-baserte programvareselskapet Kvaleberg AS. Selskapet har utviklet ny programvare til mobiltelefoner.

Kvaleberg ble etablert i 1993 og har i dag 13 ansatte. De tilbyr mobilprodusenter en komplett, nøkkelferdig, integrert programvarepakke hvor alle elementer utover det som leveres fra brikkeprodusenten inngår.

Fordi denne pakken inneholder alle brukerapplikasjoner som er vanlige i dagens mobiltelefoner, skal det være mulig å halvere utviklingstiden for nye telefonmodeller.

- Vi har stor tro på Kvalebergs løsning og kundegruppens behov for denne. Programvarepakken fra Kvaleberg retter seg mot størstedelen av mobilmarkedet, og vil være svært viktig for mobilprodusenter i både modne og voksende markeder, sier Bjørn Erik Reinseth, ansvarlig partner i Ferd Venture.

Kvalebergs største konkurrenter er de interne utviklingsmiljøer for programvare i de ulike mobilprodusentene, men selskapet mener at mobilprodusentene i stigende grad vil gå over til standardløsninger.

Selskapet har jobbet for ledende internasjonale aktører i bransjen, blant annet OpenWave, NEC og Broadcom, og nyter ifølge ventureselskapet stor respekt i denne delen av IKT-bransjen.

Les mer om: