Norsk tele-logikk: Lavere priser gir ikke automatisk lavere priser

Er du kunde hos et annet mobilselskap og skal ringe til kunder hos Telenor Mobil? Sjekk da om din leverandør gir deg lavere telefonregning neste gang - for det BØR de gjøre: Nå må nemlig Telenor Mobil sette ned prisen andre operatører må betale for å sende samtaler inn til Telenor Mobils nett med 17 øre.

Er du kunde hos et annet mobilselskap og skal ringe til kunder hos Telenor Mobil? Sjekk da om din leverandør gir deg lavere telefonregning neste gang - for det BØR de gjøre: Nå må nemlig Telenor Mobil sette ned prisen andre operatører må betale for å sende samtaler inn til Telenor Mobils nett med 17 øre.

Det er Samferdselsdepartementet som har bestemt at Telenor Mobil AS ikke får oppsettende virkning for Post- og teletilsynet vedtak av 11. mai.

Det betyr at Telenor Mobil må sette ned samtrafikkprisen til andre mobiloperatører med 17 øre gjeldende fra 11. mai.

Samtrafikkprisen er den prisen andre operatører betaler til Telenor Mobil for å få lov til å sende trafikk til Telenor Mobils nett. Fordi Telenor har over 25 prosent markedsandel er selskapet underlagt telelovens bestemmelser når det gjelder hvilken pris selskapet kan kreve. Kort sagt: Det er Post- og teletilsynet som bestemmer hva samtrafikkprisen skal være. Dette beregnes ut fra tallmateriale som Telenor Mobil må opplyse om til tilsynet.

Post- og teletilsynet mener samtrafikkkostnaden er 78 øre. Telenor tar en høyere pris fordi selskapet mener en kan ta seg betalt for kostnader knyttet til salg, marked og kundeservice. Det er Post- og teletilsynet uenig i. Telenor Mobil beregner seg på sin side en samtrafikkpris i dag på 95 øre, 9 øre lavere enn det selskapet selv mener en kunne ha tatt.

Pålegget fra Post- og teletilsynet betyr derfor at Telenor Mobil må sette ned prisen med 17 øre per minutt for samtaler fra andre mobilnett til Telenor Mobils nett.

Telenor ba i et brev av 14. mai om utsatt iverksettelse av pålegget. Siden saken er av prinsippiell betydning ba tilsynet Samferdselsdepartementet om å vurdere saken.

Onsdag kom departementets dom; Post og teletilsynets vedtak skal etterleves, skriver Samferdselsdepartementet i et brev datert 6. juni, til advokatformaet Hjort, som representerer Telenor Mobil i denne saken.

Informasjonssjef i Telenor Mobil, Jo Heldaas, sier til digitoday.no at en tar pålegget til etterretning og vil sette ned samtrafikkprisen med vel 17 øre per minutt så snart det er teknisk mulig, uten at han kan si når det er.

- Vi refunderer for mye betalt fra 11. mai, sier han.

Refusjonen kommer imidlertid ikke forbrukerne direkte til gode, bare operatøren som har samtrafikkavtale med Telenor Mobil - i dette tilfellet er NetCom.

Samtidig har departementet bestemt at pålegget fra Post- og teletilsynet skal anses som et enkeltvedtak, noe som betyr at Telenor Mobil kan klage på vedtaket.

Og det vil de.

- Vi har allerede sendt klagen, forteller Heldaas.

Noe av Telenor Mobils argumentasjon for å få oppsettende virkning til klagen var ferdigbehandlet, er at dersom selskapet får medhold, så vil en kunne risikere å sette opp samtrafikkprisen igjen

Telenor Mobil skriver i sitt brev til tilsynet av 14. mai at det vil være "svært uheldig i markedet" dersom prisen senere skulle settes opp, etter at de er satt ned.

- Dette kan bli en konsekvens av saken, sier Heldaas og legger til at selskapet neppe hadde sendt en klage på vedtaket dersom en på forhånd ikke hadde forventet å få medhold.

Direktør samfunnskontakt i NetCom GSM, Torild Skogsholm, sier at det ikke er noen automatikk i at selskapets priser for samtaler til Telenor Mobils nett går ned, selv om Telenors samtrafikkpriser blir satt ned.

- Vi setter stadig ned prisene og har nettopp satt ned prisene for en del av våre brukergrupper. For det andre har Telenor en mye høyere margin mellom sin sluttbrukerpris og samtrafikkpris enn det vi har, sier Skogsholm.

- Vi mener det er vel og bra at en er opptatt av samtrafikkprisene, men det er viktig at myndighetene er opptatt av hva forbrukerne faktisk skal betale, og ikke bare sluttbrukerpris, sier hun og mener det avgjørende er hvordan en priser samtalene mellom mobilnett.

- Hvordan blir det for nye aktører i UMTS-markedet om en skulle kjøre hardere på dette med prisdiskriminering mellom nett, som vi har i dag, spør hun.

- Hvis en skulle få fokus på sluttberukerprisen mellom mobilnettene, så tror jeg det vil bli lettere for nye aktører å komme inn i markedet. Da stimulerer man også til mer konkurranse, mener Skogsholm.

Til toppen