- Norsk telekonkurranse bedre enn svensk

- Konkurransen på telemarkedet i Norge fungerer bedre enn i Sverige, sier administrerende direktør i Tele 2 Norge, Kenneth Gustafsson. Han viser til at teleprisene i Norge har sunket mer på 11 måneder enn hva de har gjort i Sverige på fire år.

- Konkurransen på telemarkedet i Norge fungerer bedre enn i Sverige, sier administrerende direktør i Tele 2 Norge, Kenneth Gustafsson. Han viser til at teleprisene i Norge har sunket mer på 11 måneder enn hva de har gjort i Sverige på fire år.

Gustafsson mener telekonkurransen fungerer i Norge på en mye bedre måte enn i Sverige.

- Selv om Telenor er tøffe i forhandlingene er de mye mer proffe enn hva jeg har erfart at Telia var i Sverige, der telemarkedet har vært deregulert i over fire år, sier han.

Tele2-direktørens egne tall fra dereguleringsprosessen viser at prisfallet på teletjenester i Norge har vært større på under ett år enn på over fire år i Sverige.

- Vi ser at mens prisene på internasjonal telefoni, fjerntakst og fasttelefon til mobil er redusert med henholdsvis 45 prosent, 55 prosent og 14 prosent på fire år i Sverige, har tilsvarende reduksjon i Norge på 11 måneder vært 42 prosent, 34 prosent og 45 prosent. På lokaltelefoni har prisfallet i begge land vært fem prosent på henholdsvis 4 år i Sverige og 11 måneder i Norge.

Gustafsson tror prisene fremdeles vil falle også i fremtiden, men mest på lokaltelefoni der prisfallet har vært lavest hittil.

- Grunnen til at vi kan gjøre mer i lokaltelefonimarkedet er at vi får bedre samtrafikkavtaler med Telenor, sier Gustafsson til digi.no.

TABELL: Telenors tapte marledsandeler, ifølge statsaksjeselskapets egne opplysninger. Tall i parantes er Tele2-anslag for året 1998.

Telemarkedet liberalisert Lokal-

telefoni

Fjern-

telefoni

Utland
Sverige 1. juli 1993 1 prosent 16 prosent 32 prosent
Norge 1. januar 1998 1 prosent 7 prosent (11) 13 prosent (19)
Til toppen