Norsk UMTS samarbeid ikke avklart

Det er ikke avklart hva slags samarbeid NetCom og Tele2 legger opp til på UMTS-siden i Norge. Tidligere i dag ble det avklart at selskapenes svenske eiere, NetCom AB og Telia vil samarbeide om å bygge ut ett UMTS-mobilnett i Sverige.

Det er ikke avklart hva slags samarbeid NetCom og Tele2 legger opp til på UMTS-siden i Norge. Tidligere i dag ble det avklart at selskapenes svenske eiere, NetCom AB og Telia vil samarbeide om å bygge ut ett UMTS-mobilnett i Sverige.

Informasjonssjef i NetCom, Guri Wormdahl, sier til digitoday.no at NetCom arbeider etter sine opprinnelige planer om lansering av UMTS-tjenester i eget nett fra 1. desember i år.

Hun vil ikke kommentere om det har vært samtaler mellom NetCom og Tele2 Norge om et samarbeid på utbyggningssiden, men sier at beslutningen som NetCom AB og Telia har gjort i Sverige kom som en overraskelse på henne i dag tidlig da hun ble orientert av administrerende direktør i NetCom, Terje Christoffersen.

Wormdahl har heller ingen formening om hvor tett et samarbeid med en annen aktør kan være før en av de to selskapenes to konsesjoner kan være i fare.

- Men vi kan vel ikke vente så veldig lenge. Vi er avhengig av at beslutningene som skal tas, her som ellers.

Hun sier at denne saken ikke ligger i selskapets hender og at et samarbeid på konsernnivå er opp til konsernledelsen i de to selskapene som sitter i Sverige.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier at det i konsesjonen for de fire UMTS-nettene i Norge står klart at det er konsesjonsinnehaveren som skal varsle departementet, for eksempel når det skjer betydelige endringer i eierforholddet. Hun ble i formiddag kjent med det svenske samarbeidet, og at en vurderer tilsvarende i Norge.

- Det vi ikke ønsker er eierskapsforhold som gjør at en aktør i praksis sitter med mer enn en lisens.

Dette betyr at om en velger et tilsvarende samarbeid i Norge som i Sverige, der en benytter det ene selskapets konsesjon for å bygge et nytt mobilnett, vil trolig den andre konsesjonen falle tilbake til staten.

Hildrum kan ikke si om et tett samarbeid på basestasjonssiden i hele eller deler av landet kan anses som en situasjon en kan gripe inn i, eller vil anse som et for tett samarbeid.

- Vi må ha en konkret sak å arbeide med om vi skal foreta oss noe, og det har vi ikke i dag, sier Hildrum.

Til toppen