Norsk veiledningshefte for IT og årtusenskiftet

Norges Standardiseringsforbund skal utgi et 50 siders hefte med oppskrifter på hvordan norske bedrifter kan tilpasse sine IT-systemer til årtusenskiftet.

Norges Standardiseringsforbund skal utgi et 50 siders hefte med oppskrifter på hvordan norske bedrifter kan tilpasse sine IT-systemer til årtusenskiftet.

Initiativet kommer fra Kontor- og datateknisk landsforening (KDL). Generalsekretær Per Morten Hoff forteller at det britiske standardiseringsinstituttet BSI har utarbeidet en kokebok om hvordan mindre bedrifter kan arbeide med sine IT-systemer for at de skal mestre årtusenskiftet.

- Dette veiledningsheftet var så konkret og så målrettet, at vi tenkte det måtte utgis på norsk, forteller Hoff.

KDL skaffet seg de norske rettighetene. Oversettelsen har vært gjennomgått hos noen av KDLs medlemsbedrifter med tanke på både språklige og faglige forbedringer. Siden er rettighetene overdratt Norges Standardiseringsforbund. Heftet på 50 sider er i korrekturen, og et første opplag på 5000 eksemplarer vil foreligge i løpet av et par-tre uker.

- Ved at NSF står som utgiver, sikrer vi at dette ikke oppfattes som noe leverandørverk, understreker Hoff.

- Heftet er fullstendig nøytralt i så måte. Det skal også utgis på dansk og svensk.

Hoff forteller at et samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene kan føre til at heftet trykkes i enda 20.000 eksemplarer og distribueres til alle medlemsbedriftene i NHO og HSH.

Motstand fra de britiske innehaverne av opphavsretten gjør det umulig å legge ut hele heftet på Internett. Hoff sier at det ikke er tatt stilling til hvorvidt deler av heftet kan legges ut likevel.

Onsdag 21. januar er Hoff ordstyrer på en stor År 2000-konferanse i Oslo, organisert av European Business Centre AS. Der vil han holde en innledning om "status i næringslivet når det gjelder år 2000 problematikken". Her vil han også presentere heftet.

- Jeg vil karakterisere situasjonen i Norge som dramatisk, sier Hoff.

- Det er spesielt ille at det offentlige ikke er kommet så godt i gang som vi tidligere har hatt inntrykk av.

Under konferansen vil en rekke erfarne norske eksperter redegjøre for ulike sider ved utfordringene som norsk IT må mestre dersom årtusenskiftet skal foregå uten problemer. Blant annet vil Skattedirektoratet ved underdirektør Jarle Storløpa gjøre rede for sine tiltak. Skattedirektoratet har spesielle problemer fordi det må samordne sin databehandlingen med svært mange eksterne registre.

Til toppen