Norsk vekst selger i EDB ASA

Norsk vekst solgte mandag 9. februar ytterligere 3 millioner aksjer i EDB ASA til kurs 24,50, og halverer sitt engasjement i selskapet. Investeringsselskapet kan dermed notere seg for ytterligere 60 millioner i gevinst på EDB ASA etter børsnoteringen i fjor.

Norsk vekst solgte mandag 9. februar ytterligere 3 millioner aksjer i EDB ASA til kurs 24,50, og halverer sitt engasjement i selskapet. Investeringsselskapet kan dermed notere seg for ytterligere 60 millioner i gevinst på EDB ASA etter børsnoteringen i fjor.

- Ja, det er vi som har solgt 3 millioner aksjer, forteller en fornøyd Øyvind Aasbø i Norsk vekst til digi.no.

Norsk vekst realiserer i følge Aasbø en gevinst på 60 millioner kroner ved salget.

- Kan vi ta dette som et signal om at dere nå ser dere som ferdig med utviklingen av EDB ASA?

- Vi har forsåvidt fremdeles rundt 15 prosent av selskapet. Det er en naturlig prosess for oss etter børsnotering av et selskap at vi ønsker å selge oss ned, forklarer Aasbø.

Aksjene er solgt til flere institusjonelle investorer både i Norge og i utlandet.

Sist tirsdag ble det solgt 1.650.000 aksjer i EDB ASA. Dette er den aksjeposten Kongsberg Gruppen ASA fikk i betaling for Kongsberg Intech da selskapet ble fusjonert med EDB-datteren Landbruksdata. Teknisk sett eksisterer ikke disse aksjene før senere denne uken, da aksjeutvidelsen foreløpig ikke er registrert. Før aksjeutvidelsen og nedsalget satt Norsk Vekst med 32,64 prosent av totalt 19,3 millioner aksjer. Ved noteringen av de nye aksjene, og etter dagens salg, vil Norsk Vekst sitte med 15,75 prosent av aksjene.

Det har gått rykter i markedet om oppkjøp av EDB ASA, men foreløpig er det intet ved eierstrukturen som indikerer at noen aktører søker å kjøpe opp selskapet. Kursen på EDB ASA har steget med 19 prosent siden nyttår.

Til toppen