Norsk videoteknikk for mobiltelefonen

Norske Adactus er tidlig ute med programvare for å velge og vise video på mobilen.

Norske Adactus er tidlig ute med programvare for å velge og vise video på mobilen.

Under filmfestivalen Kosmorama, som arrangeres i Trondheim i fra og med den 12. april, vil deltakerne kinne se på filmtrailere og bilder, lese programmet og holde seg oppdatert via mobiltelefonen. Dette forutsetter dog at brukeren har mobiltelefonen Sony Ericsson k700i.

Trondheimselskapet Adactus har utviklet en løsning som gjør at mobilen kan brukes som et oppslagsverk under filmfestivalen. De som har egne telefoner, kan laste ned programvaren fra en Bluetooth-stasjon under festivalen. Dessuten vil Sony Ericssons mobil selges under festivalen, i tillegg til at det skal deles ut 500 mobiler til VIP-gjester.

Adactus har fire ansatte, alle er tidligere studenter ved NTNU. I et intervju med svenske Realtid.se forteller Peder Drege, daglig leder i Adactus, at løsningen selskapet har utviklet, er basert på multimedierammeverket MPEG-21.

MPEG-21, som er formulert i XML, skal definere et normgivende, åpent rammeverk for levering og mottak av multimedia for alle deltakerne i leverings- og forbrukskjeden. MPEG-21 er på ingen måte ferdigutviklet, arbeidet har pågått i fem år og flere år gjenstår før alle delene er blitt standardisert, men i et intervju med Adresseavisa går det fram at Adactus' løsning er basert på de allerede standardiserte delene av MPEG-21.

Det som er nytt med Adactus' løsning, er at den gjør MPEG-21 mulig for mobiltelefoner.

- Vi har skapt et miljø som kontrollerer og sikrer leveransen av multimedieinnhold til mobiler, sier Drege til Realtid.se. Han forteller at løsningen har vekket stor interesse hos flere mobilselskaper. Løsningen er blitt vist fram til LG, Samsung, Sony og DoCoMo.

Løsningen fungerer sammen med både GSM, Edge og 3G. Den er basert på Java og er blitt testet på Nokia 6630 i tillegg til Sony Ericssons K700i og P910. Tanken er ifølge Realtid.se at programmet skal kunne fungere på alle mobiler.

De fleste selskaper har som mål å tjene penger. Dette gjelder også Adactus. Selskapet tilbyr en serverløsning for multimedia, som selskapet vil selge til TV- og medieselskaper og teleoperatører. Hvis selskapets MPEG-21-program kan bli standard i kommende mobiltelefoner mener Drege at selskapet har et sterkt kort når det skal selge sin serverløsning til innholdsleverandører.

- Vil vil framover ha fokus på å implementere det som ligger i MPEG-21 på serversiden, skriver Drege i en e-post til digi.no.

- MPEG-21 dreier seg om en konfigurasjon mellom klient og server, og vi må ha en klient på plass på mobiltelefonen for at dette skal skje. Vi ser i dag at operatørene velger ulike løsninger, og vi jobber for å få inn standardiserte løsninger. Dette er MPEG-21 et eksempel på og utgjør MPEGs forsøk på å definere det som skal være framtidens multimedierammeverk, skriver Drege.

- Klienten kan lastes ned, men dersom den kan ligge preinstallert er det ingen ting som er bedre enn det. Dette er noe som vi vil jobber for så klart, men det er jo alt annet enn en enkel jobb for et lite firma som oss. Det finnes derimot få slike implementasjoner av standardiserte løsninger - som jo bør være den foretrukne løsningen, og vi har et sterkt kort i så måte.

Til toppen