Norsk Wimax-auksjon i gang

Auksjonene om de norske Wimax-lisensene er i gang, men hvem som byr hva er hemmelig.

Wimax, arvtageren til dagens trådløse nett, har en rekkevidde og overføringskapasitet som åpner helt nye muligheter. I går startet Post- og teletilsynet auksjonen av frekvensbånd med enerett.

Det har vært påstått at Wimax gir 70 Mbit fart over 50 kilometers rekkevidde, men dette stemmer ikke, påpeker Gartner og Intel. Du må velge og kanskje noen megabit over 5-6 kilometer.

Men dette gjelder bare det fritt solgte utstyret som har effektbegrensninger. Selskaper som nå skaffer seg lisenser gjennom auksjonen kan skru opp sende-effekten og få mye større båndbredde og rekkevidde enn med kommersielt utstyr.

Etter en utsettelse, startet auksjonen i går og budrundene er i gang. For myndighetene kjører vanlig auksjon denne gangen.

- Vi forbereder en nettbasert auksjon som vil fortsette så lenge det kommer inn høyere bud, fortelte seksjonssjef Stein Gudbjørgsrud til digi.no tidligere i november. Årsaken til at vi kjører en nettbasert auksjon er rett og slett administrasjonene. Vi har delt opp landet i seks regioner og du kan kjøpe ganske små frekvensblokker, så det blir egentlig rundt 150 auksjoner som skal gjennomføres.

Seksjonssjefen bekrefter at en lang rekke selskaper har tatt kontakt med tilsynet og at alt peker på at etterspørselen overstiger det som finnes av lisenser. Det er derfor duket for en frisk budkamp. I tillegg har det blitt avgjort at Telenor likevel får være med.

Gudbjørgsrud ville ikke røpe enkeltselskaper som er interessert da digi.no snakket med han i november, men fortalte at interessen var stor, særlig fra mellomstore, lokale bredbåndselskaper. Deres plan er å bruke Wimax til å gi bredbånd til husklynger som i dag ligger for langt unna for ADSL.

- Vi vil også få noen landsdekkende Wimax-nett, røpet seksjonssjefen som har snakket med mange av de kommende budgiverne.

Men hvem som byr hva og hvem som vinner hva vil offentligheten først få vite når auksjonene er over. Nå er prosessen hemmelig og byderne får bare vite hva de høyeste budene ligger på.

Wimax-teknologien gjør frekvensene attraktive. Wimax kan både brukes til direkte forbindelser til husstander eller som spredernett. Etterhvert kommer det også en mobil versjon som vil gi brukere med bærebare PCer et alternativ til dagens mobilnett.

Tilsynet har delt opp Norge i seks soner. I hver sone er det plass til flere titalls nett med forskjellige formål. I tillegg kan man skape landsdekkende Wimax-nett.

Les mer om: