Norske annonsører: - Bruker 300 millioner på Internett i år

Internett og fagbladene blir de store annonsevinnerne i 2000, skal en tro det annonsørene selv sier om sine reklameplaner for året. ANFO-leder Bjørn Hauge beklager imidlertid sterkt at de sendte ut feil prosent-tall i første omgang.

Internett og fagbladene blir de store annonsevinnerne i 2000, skal en tro det annonsørene selv sier om sine reklameplaner for året. ANFO-leder Bjørn Hauge beklager imidlertid sterkt at de sendte ut feil prosent-tall i første omgang.

Norske Annonsørers Forbund (ANFO), som representerer over 100 av landets største og profesjonelle annonsører, har gjennomført sin årlige medlemsundersøkelse der medlemsbedriftene mellom annet rapporterer hva de har tenkt å bruke av annonsekroner i de ulike reklamekanalene.

- Totalt sett ser det ut til at annonseomsetningen i år blir omtrent på linje med i fjor - det vil si på nærmere ti milliarder kroner, sier ANFO-leder Bjørn Hauge.

Fordelingen av årets annonsekroner blir imidlertid ganske forskjellig fra fjoråret, skal en tro ANFO-undersøkelsen, som i en pressemelding hevder at radio (-30%), kino (-10%) og avis (-7%) er de mediekanalene som kan vente seg en nedgang på annonsesiden inneværende år.

Det mest oppsiktsvekkende i undersøkelsen er annonsørenes egne forventninger til Internett.

ANFO har tidligere sluppet tall på blant annet Internett-bruken for år 2000 som de har estimert til 300 millioner kroner, men en feil gjorde at de måtte sende ut tallene på nytt fredag.

Annonsørorganisasjonen tar selv på seg skylden for publiseringen av den manglende økningen på grunnlag av en undersøkelse som ble utført av analysebyrået Feedback. Mens man første gang estimerte null prosent økning fra 1999 til år 2000 i internettannonsering, innrømmet ANFO at økningen var på 90 prosent.

Bjørn Hauge beklager dette sterkt i en mail til mottakerne.

Mens bransjen selv antyder et samlet annonsemarked på nettet i år på mellom 150 millioner og 250 millioner kroner, mener de som skal brukepengene at markedet vil bli på 300 millioner kroner i år.

Blant mediebyråene er det bare Mediacom som har uttrykt forventninger om at merkevare-annonseringen på Internett vil nærme seg 300 millioner kroner i 2000, mot 120-130 millioner kroner i fjor. Noe mindre optimistisk er Synergi RF og CIA Interactive Norway, som forventer et annonsenivå på nettet i år på mellom 200 millioner og vel 250 millioner kroner. Carat tør ikke ta hardere i enn 160 millioner kroner.

Foruten Internett og fagbladene, som ifølge ANFO kan vente seg en vekst på 90 prosent sammenliknet med i fjor, er det plakater/boards (+40%) og ukeblader (+35-40%) som kan vente seg mest av reklameåret 2000.

TABELL: Andel av reklamemarkedet
for de ulike mediekanalene (Kilde: ANFO)
Annonse-
kanal
Prognose 2000 i 1000 NOK Andel 2000 i prosent Prognose 1999 i 1000 NOK Endring i 1000 NOK Endring i prosent
Avis 2.021 20 2.168 -147 -7
Ukeblad 878 9 638 240 37
Fagblad/tidsskr. 381 4 200 181 90
TV 4.751 48 4.041 710 17
Kino 229 2 250 -21 -8,4
Radio 657 7 927 -270 -29
Plakat/board 428 4 302 126 41
Internett 311 3 164 147 89
Sponsing 91 1 ny - -
DM/Katalog 160 1 ny - -
Annet 91 1 1.310 1.209 -
TOTALT 9.998 100% 10.000 - -
Til toppen