Norske arbeidstakere overvåkes

Arbeidsgivere tillater overvåking av ansatte på tvers av loven, viser fersk undersøkelse fra Fafo.

Norske arbeidstakere overvåkes

Arbeidsgivere tillater overvåking av ansatte på tvers av loven, viser fersk undersøkelse fra Fafo.

IT-personell snoker i konfidensiell data, avdekket en amerikansk undersøkelse. Dette er ikke hyggelig lesing, og mange av våre lesere har reagert på sannhetsgestalten i dette.

    Les også:

Nå bekrefter en norsk undersøkelse fra Fafo at også norske arbeidstakere blir kontrollert og overvåket i stadig større grad. Samtidig vet mange ansatte ikke hva som skjer med overvåkingsdataene.

30 prosent vet ikke om bedriften overvåker e-posten og Internett-bruken, viser HMS-undersøkelsen som forskningsstiftelsen Fafo har utført på oppdrag av LO.

På seks år har kameraovervåkingen steget med 50 prosent. 17 prosent av arbeidstakere får sine besøk på Internett overvåket av arbeidsgiver, mens 12 prosent får e-posten kontrollert. En av tre ansatte mener de er krenkende at e-posten deres blir kontrollert av arbeidsgiver.

Undersøkelsen om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) i arbeidslivet består av rundt 400 spørsmål og ble gjennomført høsten 2007. 6000 tilfeldige utvalgte arbeidstakere ble spurt, og 2300 svarte på de omfattende spørsmålene.

- Det er all grunn til å rope et varsku over utviklingen, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes til Aftenposten.

LO reagerer særlig skarpt på at et stort flertall av de ansatte sier at de ikke finnes, eller at de ikke er sikre på om det finnes retningslinjer for hvordan overvåkingsdatane brukes. Det er i strid med arbeidsmiljøloven, mener Sundnes.

Arbeidsmiljølovens kapittel om personvern sier ganske klart fra at før man iverksetter kontrolltiltak, så skal det drøftes med tillitsvalgte. Hvis tiltak iverksettes skal ansatte informeres om hvilke tiltak som gjennomføres og hvorfor.

Til toppen