Norske barn får snart sitt eget Parlament

Grunnskoleelever over hele Norge får i neste årtusen muligheten til å påvirke sin egen situasjon på en helt annen måte enn tidligere. Barneombudet bygger et eget barneforum på Internett hvor elevrådene får nøkkelen.

Grunnskoleelever over hele Norge får i neste årtusen muligheten til å påvirke sin egen situasjon på en helt annen måte enn tidligere. Barneombudet bygger et eget barneforum på Internett hvor elevrådene får nøkkelen.

Idéen med Parlamentet ble født høsten 1997. Fødselen vil ikke skje før årtusenskiftet.

- Det har vært et spørsmål om prioritering av tid og et spørsmål om finansiering, sier internettansvarlig Thomas Hepsø.

Prosjektlederen, som startet arbeidet i ombudet høsten 1997, har nå sluttet og Hepsø, som kom inn for noen måneder siden, har overtatt ansvaret.

Internettansvarlig mener imidlertid forberedelsene nå går mot slutten og at internettparlamentet.no kan gå på luften før jul (domenet er foreløpig ikke aktivt). Han sier at i fase 3, det vil si over nyttår, vil det bli foretatt en del flikking og oppdatering av ressurser pluss lansering av en chat-café.

Parlamentet er en virtuell bygning på Internett der elevråd og ungdomsråd kan få en betydelig mulighet til å påvirke politiske saker. Det finnes 3.800 elevråd i grunnskolen og en rekke ungdomsråd over hele landet.

Det er disse demokratisk valgte instansene som har fått nøkkel i form av passord og i første omgang vil få mulighet til å komme med innspill på Barneombudets arbeid og saker som er til behandling i regjering og storting. Alle andre nettbrukere vil naturligvis også få tilgang til å lese alle informasjonen som blir lagt inn.

Ved å klikke på enkelte rom og etasjer i huset (som ligger under barneombudet.no) kan du i dag se på hva slags innhold som kommer til å bli tatt opp i fremtiden. Det finnes ett rom for barneskolen, ett for ungdomsskolen og ett for lærerrommet. I de to første skal man etter hvert kunne finne en database som skal tilby erfaringer og relevante pekere til nettbrukerne.

I lærerrommet er det meningen at lærerne i grunnskolen skal dele sine erfaringer når det gjelder arbeid i ulike råd, Barneombudet ønsker å bygge et nettverk for lærere med ressurspersoner fra ulike fylker.

Men det mest spennende er kanskje Plenumssalen hvor ulike saker tas opp til avstemning. Aktuelle saker i regjering og storting blir lagt ut slik at elevrådslederne kan ta med sakene tilbake til eget elevråd. Elevrådene har egen passordtilgang og på en bestemt dag vil det bli foretatt en felles avstemning over hele landet.

Det er også snakk om å ha egne grupperom og debattsider der saken kan diskuteres i en periode før saken bli stemt over.

Hepsø sier de innad i ombudet diskuterer på hvilket nivå denne debatten skal foregå og hvordan man skal legge det opp i forhold til temaer og saker.

Gjennom Internett håper Barneombudet å kunne presentere en ny, felles påvirkningskanal overfor myndigheter og de som tar bestemmelsene på vegne av barn og unge.

Til toppen