Norske barn i utlandet undervises på nett

Norske elever bosatt i utlandet blir undervist på Globalskolen, som bruker Internett som kanal.

Internett har blitt en stadig viktigere kanal for videreutdanning og voksenopplæring. Men også barn av foreldre som har flyttet til utlandet, kan bruke Internett i undervisningen på grunnskolenivå.

Globalskolen ble etablert i 1998, og skulle være en nettbasert skole med interaktive oppgaver og lekshjelp via e-post og Skype for norske elever bosatt i utlandet.

Fra 15 elever ved oppstarten, har Globalskolen nå vokst til 520 elever i 2007. Skolen omtaler seg selv som verdens største klasserom med elever fra over 80 land, skriver Dagens Næringsliv.

Skolen tilbyr kompletterende undervisning til barn med norsk eller EØS-statsborgerskap i grunnskolealder i utlandet. Globalskolen har i dag 14 lærere, og har elever i 1. til 10. klasse.

Skolen er det eneste godkjente nettbaserte tilbudet av kompletterende undervisning i Noge, og mottar driftstilskudd fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hver fredag sender lærerne ut ukeplaner med oppgaver som barna skal løse i løpet av ti dager. Oppfølgingen foregår på e-post, på skolens læreplattform PedIT eller over Skype.

Til toppen