Norske bedrifter blåøyd om euro

- Det er illevarslende for hele Norges import- og eksportvirksomhet at så få bedrifter har en riktig oppfatning av forholdet mellom IT-systemer og euroen, sier generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor- og datateknisk landsforening (KDL).

- Det er illevarslende for hele Norges import- og eksportvirksomhet at så få bedrifter har en riktig oppfatning av forholdet mellom IT-systemer og euroen, sier generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor- og datateknisk landsforening (KDL).

Som vedheng til undersøkelsen av holdningene blant norske bedrifter til år 2000-problemet innen informasjonsteknologien, lot KDL bedriftslederne svare på tre spørsmål om den nye europeiske valutaen euro. Her er resultatene:

ja (riktig) nei (gal) vet ikke
Tror du innføringen av euro vil påvirke din bedrift? 8 % 53 % 39 %
Vil din bedrift måtte legge om IT-systemene pga euro? 10 % 56 % 34 %
Er påstanden om at euro vil skape problemer for eksisterende adb-systemer riktig eller gal? 34 % 66 %

- Undersøkelsen lar oss ikke skille mellom bedrifter som driver vesentlig med eksport eller import og de andre, sier Hoff. - Likevel er det skremmende at så mange tror at euro ikke vil ha noe å si og at IT-systemene ikke vil måtte legges om. Euro innebærer noe langt mer enn bare å legge til en ny valuta i systemet. De fleste eldre administrative systemene, og dem er det mange av i Norge, må legges om. Hvis ikke dette skjer, kan det få ringvirkninger for landets eksport- og importnæringer.

- Alle bedrifter som handler med Europa må fra nyttår ha regnskapssystemene som blant annet kan håndtere tall med seks desimaler. I dag har de fleste bare mulighet til å håndtere fire desimaler, sier forsker Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk i en pressemelding fra Newswire.

- Det er en utbredt misforståelse at systemer som kan håndtere valutaregning uten videre også kan håndtere euro. Mange bedrifter har dermed ikke ingen planer for oppgradering av sine systemer. Disse vil få en blåmandag når deres handelspartnere i Europa forlanger at betalingen skjer i den nye valutaen

Hannemyr betrakter den varslede euro-tasten som mer av et irritasjonsmoment enn et egentlig problem.

- Microsoft har blant annet introdusert et nytt tegnsett. Du kan laste ned en slik oppgradering fra Internett.

- Jeg mener bankene må komme på banen og sette i gang europrosjekter, sier Hoff.

- Etter KDLs mening har IT-bransjen et særskilt informasjonsansvar, og vi arbeider også med å få leverandører til å innse at de kan ha tatt på seg forpliktelser som de ikke er klar over.

Hvordan norsk næringsliv og databransje bør forholde seg til den nye europeiske valutaen som kommer allerede ved årsskiftet, er tema for en av konferansene på messen Kontor og Data 1998 som nå pågår i Oslo. Euro-konferansen varer fra kl 9 til kl 15 torsdag.

digi.no har omtalt problemene med innføringen av euroen i flere artikler. Se blant annet "Digitale mandager" og "Utsett Euro til etter år 2000" under relatert artikler i høyre marg.

Til toppen