ANALYSER

Norske bedrifter bremser IT-innkjøpene

Ifølge en undersøkelse vil IT-bransjen møte stramme budsjetter de neste 12 måneder.

Dette er funksjonene som Amesto legger inn i begrepet virksomhetsstyring.
Dette er funksjonene som Amesto legger inn i begrepet virksomhetsstyring.
22. juni 2010 - 08:28

Amesto Solutions er oppdragsgiver for en undersøkelse gjennomført av Perduco for 700 norske næringslivsledere. Amesto leverer og implementerer programvare for virksomhetsstyring. Temaet for undersøkelsen var bedriftenes IT-investeringer de kommende 12 månedene, fordelt på programvare, maskinvare og konsulenttjenester.

Lederne ble bedt om å oppgi om de i løpet av de neste tolv månedene ville kjøpe mer, mindre eller like mye av disse kategoriene, sammenliknet med de foregående tolv månedene.

Svarene fordelte seg slik:

Programvare: 18 prosent skal kjøpe mer, 23 prosent mindre, 48 prosent like mye.

Konsulenttjenester relatert til programvare: 11 prosent skal kjøpe mer, 25 prosent mindre, 46 prosent like mye.

Maskinvare: 14 prosent skal kjøpe mer, 27 prosent mindre, 51 prosent like mye.

Konsulenttjenester innen maskinvare: 6 prosent skal kjøpe mer neste 12 måneder, 25 prosent mindre, 50 prosent like mye.

Administrerende direktør Jan-Erik Kaasa i Amesto forteller at undersøkelsen avdekker en viss forskjell mellom småbedrifter og virksomheter med minst 20 ansatte. Blant de større bedriftene oppgir 24 prosent at de vil kjøpe mer programvare.

Ellers har han to alternative tolkninger av undersøkelsen.

– Mange bedrifter har fortsatt et sterkt kostnadsfokus, og selv om vi nå beveger oss ut av den første fasen av finanskrisen, så er budsjettene for inneværende år ofte fastlagt. En annen tolkning er at bedriftene faktisk har gjort en del investeringer gjennom finanskrisen, og at de nå går inn i en fase hvor de skal høste gevinstene av disse, sier han.

Amesto var selvfølgelig også opptatt av hvor mye respondentene får ut av sine systemer for virksomhetsstyring. Amesto er en del av Spabogruppen, og tilbyr programvare og tjenester innen økonomi, logistikk, salgsstøtte og lønn. Selskapet omsatte for 114 millioner kroner i Norge i 2009, og regner med en omsetning på 137 millioner kroner i 2010. Den norske staben teller 95 årsverk.

I undersøkelsen ble respondentene bedt om å vurdere hvordan de utnytter sine virksomhetssystemer sett opp mot systemenes teknologiske muligheter. Vurderingen skulle uttrykkes på en skal fra 1 til 5, hvor høyere karakter uttrykker større grad av utnyttelse.

Dette er funksjonene som Amesto legger inn i begrepet virksomhetsstyring.
Dette er funksjonene som Amesto legger inn i begrepet virksomhetsstyring.

Bare 38 prosent vurderte sin utnyttelse til karakter 4 eller 5. 15 prosent vurderte egen utnyttelse til 1 eller 2. Med andre ord: Nesten halvparten havner på den middelmådige karakteren 3.

Kaasa har denne tolkningen:

– Vår erfaring er at norske bedrifter er gode til å implementere virksomhetssystemer som de pålegges å bruke av store leverandører og kunder. Dersom vi kaller dette piskeffekten, kan vi si at gulroteffekten er betydelig mindre: Bedriftene er ikke like ivrige når det gjelder å investere i virksomhetssystemer som forbedrer deres konkurranseevne, som CRM-, HR- og BI-systemer.

Det er store og tjenesteytende bedrifter som oppgir best utnyttelse av IKT-systemers teknologiske muligheter.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.