Norske bedrifter er sinker på det trådløse

En undersøkelse fra PMP Research tyder på at norske bedrifter ligger langt under Europa-gjennomsnittet i å planlegge bruk av trådløse datatjenester.

En undersøkelse fra PMP Research tyder på at norske bedrifter ligger langt under Europa-gjennomsnittet i å planlegge bruk av trådløse datatjenester.

PMP Research har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Cisco. Resultatet tyder på at den norske avdelingen vil få langt større problemer med å selge trådløst utstyr enn sine søstre i andre land i Europa.

Undersøkelsen stilte ett enkelt spørsmål - "Planlegger ditt firma å ta i bruk trådløse mobile dataapplikasjoner eller tjenester?" - og godtok bare svaralternativene "ja" og "nei". Resultatene, slik Cisco Norge presenterte dem for et utvalg fagjournalister, ser slik ut:

Land Prosent som planlegger å bruke trådløse datatjenester
Finland 100
Benelux 84
Frankrike 84
Danmark 83
Storbritannia 79
Italia 76
Sverige 72
Tyskland 58
Norge 37

Joda, du leser riktig. Norge er det eneste landet der et mindretall vurderer trådløse datatjenester. I Sverige vurderer nesten tre av fire bedrifter å ty til trådløse datatjenester, mens i det "selvskrevne" mobillandet Norge, er andelen nærmere en av tre.

Salgssjef Hans-Petter Hansen i Cisco Norge har få forklaringer.

- Det eneste som kan forklare forskjellen mellom Norge og de andre, må være sikkerheten. Det har vært et enormt mediefokus i Norge på hvor lett det er å hacke seg gjennom trådløse lokalnett, og budskapet om at det finnes kurante ordninger som gjør dem minst like sikre som kablede nettverk, har ikke nådd fram.
Til toppen