Norske bedrifter er sinker på e-handel

Over 60 prosent av norske bedrifter satser ikke på e-handel, ifølge Carsten Tobiassen i Webon.

Norske bedrifter er sinker på e-handel
Bilde:

Norge har snakket om e-handel i mange tiår, men fortsatt har over halvparten av norske bedrifter ennå ikke løsninger for e-handel.

En av Norges største butikkjeder, Ikea, er et godt eksempel på fravær på e-handel, som fortsatt opererer med faks på sine bestillinger. Likevel har selskapet genialt tilrettelagt for designmuligheter på Internett, der brukeren kan få tegnet inn løsninger, og som deretter drar brukeren fysisk ut i butikken for å hente varen.

Webon var et av de første i Norge som utviklet programvare for netthandel. Gjennom 12 år har Webon gjennomført e-handelsløsninger for over 200 prosjekter for norske kunder.

Det er gjort en rekke undersøkelser mot forbrukere på deres vaner om kjøp over Internett, men lite mot bedriftsmarkedet. En undersøkelse gjennomført av Webon i sommer viser at de fleste bedrifter mener e-handel enten direkte eller via markedsføring på Internett, vil være den viktigste kanalen framover.

Utfordringen framover vil være å få til et samspill mellom Internett-påvirking og fysisk salg Undersøkelsen ble rettet mot 1000 grossister, detaljister og kjeder med over 100 millioner kroner i omsetning.

Av 1000 spurte var det bare 98 som svarte.

Nokså overraskende svarte 61 prosent nei på spørsmålet om de vil satse på e-handel.

50 prosent av bedriftene hadde egen e-handelsansvarlig, som i 42 prosent av tilfellene rapporterte til markedssjef, 22 prosent til salgssjef, 8 prosent til økonomisjef, 4 prosent til logistikksjef og 30 prosent til administrerende direktør.

Rådgiver i Webon, Carsten Tobiassen, mener det er positivt at de fleste har valgt rapportering til markedssjef, ettersom e-handel i høyeste grad er en markedskanal, og vil dermed også kunne håndteres best av markedsfolk.

Selv om mange ennå ikke har e-handelkanal svarte 58 prosent at e-handel vil øke konkurransekraften, redusere kostnader og bedre kundeservicen.

- Dette viser at e-handel som kanal har blitt både forretningskritisk og strategisk viktig for beslutninger, sier Tobiassen.

60 prosent av norske bedrifter tror at minst 10 prosent av omsetningen vil skje på nett innen 2010.

Men Webon er klar på at e-handel må være et tillegg til den fysiske butikken, og ikke enten eller. Trenden framover vil gå mot multikanaler, der man tar i bruk alt fra fysisk salg til handel på nett eller gjennom elektronisk dokumenthåndtering.

- De fysiske butikker vil ikke forsvinne, og vi forventer bare en marginal nedgang i salget. Utfordringen framover vil være et samspill mellom nettet og fysisk salg, sier Tobiassen.

Les mer om: