Norske bedrifter gir blaffen i Datatilsynet

Datatilsynet mener altfor mange i norsk næringsliv, blant annet de største statseide bedriftene, gir blaffen i reglene for vern av ansatte. Hvor er LO, spør Datatilsynet.

I løpet av sommeren har store bedrifter som Statoil, Telenor og nå Raufoss Service sparket ansatte som har misbrukt Internett til å se på porno eller høre på musikk. Dette har bedriftene gjort etter å ha sjekket den ansattes PC eller logger for den enkeltes bruk av Internett.

- Dette er ikke lov, sier Knut Kaspersen, fungerende direktør og sjef for juridisk avdeling i Datatilsynet, til digi.no. IT-sjefer kan sjekke den enkelte ansattes PC og logger for å administrere og planlegge, men har ikke lov å fortelle ledelsen om hva han/hun finner. Skal man stoppe uønsket aktivitet må dette gjøres med sperrefilter eller annen teknologi som stopper grupper eller avdelinger, ikke bare enkelte utvalgte.

- Medieoppslag den siste tiden gir inntrykk av at norsk næringsliv ofte ikke bryr seg om gjeldene regler for de ansattes beskyttelse. Verst er det at de store statseide selskapene som Statoil, Hydro og Telenor ikke ser ut til å følge reglene. Vi har hatt flere saker med Statoil, forteller Kaspersen.

Kaspersen mener at det er for enkelt av næringslivet å skylde på manglende kunnskap.
- Næringslivet kan nå selv sette seg inn i gjeldene lover og regler. Vi har gjennomført et omfattende informasjonsarbeid, hevder Kaspersen overfor digi.no.

Datatilsyns-sjefen understreker at lovverket ikke er til for å la ansatte ha det moro i arbeidstiden - det skal beskytte ansatte mot alle typer overvåkning.
- Ansatte skal kunne søke på nye jobber eller drive med fagforeningsarbeid uten at ledelsen har rett til innsyn i slik informasjon, sier Kaspersen. Det eneste unntaket er der en IT-sjef skal rapportere om innhold han/hun finner er straffbart innhold, for eksempel barneporno.
Les mer om hva som er lov og ikke:
Ulovlig å lese Internett-logger
Internett-porno kan koste deg jobben
Ny personlov åpner for overvåkning
Datatilsynet: Ulovlig straff i Statoil

Datatilsynet går sjelden til anmeldelser selv, men har mulighet til det dersom ikke brev og møter med involverte parter ikke fører frem.Kaspersen undrer seg derfor hvorfor fagforeningene og LO ikke har engasjert seg i problemet.

- Vi ønsker at LO og de andre fagorganisasjonene skal begynne å følge med. LO er ikke på banen i det hele tatt på dette viktige feltet. Kanskje de synes det er for teknisk komplisert, spekulerer Datatilsynssjefen.

I juli fikk Universistet i Bergen medhold i en oppsigelsessak der en ansatt hadde lastet ned barneporno. Dette kom frem under en politietterforskning, ikke etter sjekk av logger eller den ansattes maskin.

- Å misbruke arbeidsgivers verktøy til aktiviteter som ikke er jobbrelatert, kan være oppsigelsesgrunn. Det bør dog opplyses om reglene på forhånd, sa Trygve Dahl, seksjonsleder i Direktoratet for Arbeidstilsynet til digi.no.

Men Kaspersen er krystallklar i sin dom over slike ekstra-avtaler.

- Det er ikke lov å inngå avtaler som overstyrer norsk lov, deriblant Datatilsynets regler. En bedrift kan ikke be ansatte skrive under avtaler som åpner for sjekking av logger eller PCer.

Han vil ikke kommentere Raufoss-saken eller andre saker konkret, men forteller at Raufoss-saken er anket til lagmannsretten.

- Vi mangler en dom som skaper presedens på dette feltet. Det skal derfor bli meget spennende å se hva lagsmannsretten sier. Herredsretten påpekte jo at Raufoss brøt loven da de ransaket den ansattes maskin, sier Kaspersen.

Til toppen