Norske bedrifter minst IT-ivrige

Norske bedrifter er det dårligeste på bruk av moderne forretningssystemer i Norden. Her er hvorfor.

Norske bedrifter minst IT-ivrige

Norske bedrifter er det dårligeste på bruk av moderne forretningssystemer i Norden. Her er hvorfor.

Det danske konsulentselskapet PLS Rambøl har sammen med Oracle og norske SND (Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond) gjennomført en nordisk undersøkelse der Norge ender på sisteplass i bruk av moderne forretningssystemer.

Undersøkelsen har spurt bedriftene om hvordan digitale de har gjort sin markedsføring, kommunikasjon med leverandør, kunder og aksjonærer, hvor langt de har integrert sine forretningssystemer mot hverandre, hvordan de håndterer betaling, rekrutterer ansatte og fordeler informasjon internt i bedriftene.

Undersøkelsen er sendt ut til 4300 bedrifter nordiske bedrifter, hvorav 500 bedrifter svarte i Norge.

Rapporten fra den omfattende undersøkelsen viser at norske bedrifter er de minst avanserte brukerne, det er finnene som vinner. Sverige ligger like bak Finland, mens Danmark bare ligger rett foran Norge.

Klikker du på dette bildet, får du opp den fulle grafen som viser hvordan finske bedrifter scoret i forhold til norske. Jo lengre ut fargen går mot hvert punkt på sirkelen, jo høyere er scoren.

Men undersøkelsen viser at resultatene skyldes primært det store antallet SMB-markedet og mangelen på store bedrifter i Norge. Finsk og svensk næringsliv er i større grad dominert av store bedrifter. Fordi avanserte forretningssystemer er dyre i innkjøp og integrasjon, har SMB-bedriftene hittil hatt mindre evne til å kjøpe og bruke IT enn de store bedriftene.

Undersøkelsen deler bedriftene opp i IT-pioneerer og ikke-pioneerer og hevder at pioneeren gjør det langt bedre. De IT-flinke bedriftene i Norden har en overskuddsgrad (omsetning delt på driftsinntekt) på rundt 55 prosent, mens bedrifter som er mindre IT-flinke i Norge er nede i 18 prosent.

I undersøkelsen sier 42 prosent av norske bedrifter at de ikke har avsatt tilstrekkelige midler, noe som ved siden av manglende forankring i ledelsen er de viktigste interne grunnene til at det satses lite. Lav tillit til konsumentmarkedet oppgis som den viktigste eksterne grunnen.

- Det er negativt at Norge er bakerst, men vi ser klare tegn til mer optimisme i det norske markedet. Vi tror bildet kan snus, men da må strategisk bruk av IT forankres bedre i bedriftenes ledelse, og det må satses mer fokusert, sier administrerende direktør Hans Olav Hamran i Oracle Norge.

For å følge opp rapporten har Oracle har utviklet et analyseverktøy som gjør det mulig for en bedrift å vurdere hvordan de selv står sammenlignet med nordiske konkurrenter i samme bransje og norske konkurrenter. Oracle Norge tilbyr gratis analyser for bedrifter som henvender seg til dem med det nye verktøyet, forteller markedsdirektør Harald Løvvik til digi.no.

Til toppen