Norske bedrifter omfavner e-commerce

Norske selskaper er skuffet over resultatene med e-commerce som så langt ikke innfrir, kun 16 prosent anser sine satsinger som vellykket. Konkurransen driver imidlertid satsingen videre, med fokus på sparte kostnader.

Norske bedrifter griper villig vekk utfordringene rundt elektronisk handel og transaksjoner. Av større norske bedrifter intervjuet av Andersen Consulting i forbindelse med deres tredje årlige studium på e-commerce i Europa svarer 97 prosent at de har en e-commerce-strategi på plass.

E-commerce inkluderer tradisjonell e-handel, men er også brukt i betydningen elektroniske transaksjoner, logistikk, vareflyt og alt som har med elektronisk infrastruktur i handelen å gjøre.

Norske virksomheter er skuffet over at inntektene fra denne aktiviteten i første omgang uteblir.

I motsetning til sine europeiske kollegaer er Norge i en særstilling når det gjelder kost/nytte-analyser av slike investeringer. Hele 80 prosent av de norske selskapene hevder å ha gjennomført en slik analyse forut for prosjektoppstart.

Noe overraskende er det likevel at de i første rekke er kostnadsbesparelser som er drivkraften for gjennomføring av slike prosjekter. Hele 81 prosent av selskapene oppgir kostnadsbesparelser som en viktig motivasjon, 66 prosent oppgir bedre ressursutnyttelse som motivasjon og kun 25 prosent oppgir økte salgsinntekter som motivasjon.

Resultatene fra de selskapene som allerede har en strategi implementert, er imidlertid nedslående. Kun 16 prosent av de norske selskapene anser sine satsinger som vellykket. Dette er ett dramatisk fall fra ifjor da hele 42 prosent mente at satsingen var vellykket. På europabasis er det 34 prosent som mener at de har vellykkede løsninger på dette feltet.

Konkurransen øker imidlertid, og e-commerce er en av drivkraftene bak dette. I forhold til ifjor er andelen som mener at e-commerce gir ett konkurransefortrinn redusert fra 61 prosent til 47 prosent. Denne andelen kommer antagelig til å synke videre ettersom e-commerce blir mer enda mer vanlig. 56 prosent av de spurte virksomhetene mener at e-commerce har bidratt til skjerpet konkurranse og mer for pengene til kundene.

E-commerce har også bidratt til å løfte en del virksomheter ut av sine lokale markeder. 53 prosent av de spurte svarer at e-commerce har bidratt til at virksomheten har nådd kunder i nye geografiske markeder.

Optimismen når det gjelder utberedelse av e-commerce er fortsatt stor. 88 prosent mener at virksomhetene vil være mer avhengig av e-commerce i fremtiden. 84 prosent har klare planer for utnyttelse av kommende e-commerceløsninger- og muligheter. Tre av fire forventer å bruke e-commerce i forbindelse med kundetransaksjoner og to-tredjedeler forventer at virksomheten vil kunne dem ett bedre bilde av kunden og forståelse av kundens behov.

Hele 84 prosent av norske virksomheter har planer for etterutdanning av de ansatte. Dette er i det europeiske toppsjiktet sammen med bl.a. Tsjekkia og Nederland.

Til toppen