Norske bedrifter tapte inntil 5,2 mrd. på datakrim i fjor

Norske virksomheter i privat og offentlig sektor hadde i fjor et samlet økonomisk tap som følge av datakriminalitet på mellom 1 milliard og 5,2 milliarder kroner.

Norske virksomheter i privat og offentlig sektor hadde i fjor et samlet økonomisk tap som følge av datakriminalitet på mellom 1 milliard og 5,2 milliarder kroner.

Det er Økokrim og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon som påstår dette i rapporten "Datakriminalitet i 2001 - en mørketallsundersøkelse", som ble presentert i NHO-hovedkvarteret i Oslo i dag.

- Tapet fordeler seg omtrent likt mellom direkte kostnader i forbindelse med hendelser og indirekte kostnader knyttet til konsekvenser for forretningsvirksomheten, opplyser Svein Yngvar Willassen i Økokrim.

Det er fjerde gang den såkalte Mørketallsundersøkelsen gjennomføres, men det er første gang at Økokrim og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon samarbeider om å gjennomføre undersøkelsen, som er basert på 646 besvarelser fra norske små og mellomstore bedrifter (en svarprosent på rundt 50). Svarskjemaene er hovedsakelig utfylt av daglige ledere, IT- og sikkerhetssjefer i virksomhetene, og det var MMI som i januar forestå den statistiske behandlingen av svarene.

Det må sies at undersøkelsen benytter en nokså snever definisjon av begrepet "datakriminalitet": "Datakriminalitet er straffbare handlinger der data eller en datamaskin er objekt for den straffbare handlingen".

Det åpner opp for å lese ethvert virusangrep som en datakriminell hendelse, og når man vet at det i fjor ble registrert over ni millioner virusangrep på norske virksomheters datasystemer, blir tallene på andre områder også fort store.

digi.no kommer tilbake med mer.

Til toppen