Norske bibliotek får digitalisere åndsverk

En endring i forskrift til åndsverkloven gir bibliotekene en ny mulighet.

Norske bibliotek får digitalisere åndsverk

En endring i forskrift til åndsverkloven gir bibliotekene en ny mulighet.

I statsråd i dag ble det vedtatt en endring i forskrift til åndsverkloven. Endringen gir Nasjonalbiblioteket en egen hjemmel til å bevare åndsverk i digitalisert form. De nye reglene trer i kraft 1. januar 2008.

– Det dreier seg om en spesiell regel for Nasjonalbiblioteket for å sikre kulturarven, forklarer avdelingsdirektør Bengt Olav Hermansen i Kultur- og kirkedepartementet til digi.no. – Andre bibliotek som vil digitalisere åndsverk må søke om å få komme inn under samme hjemmel. De må da kunne vise til at de har behov for å digitalisere åndsverk.

Flere norske bibliotek, blant dem Universitetet i Oslo, har prosjekter på gang for å digitalisere bøker. Alle disse gjelder materiale der opphavsretten er utløpt. Det nye ved dagens forskriftsendring er at den gjelder bibliotekenes adgang til selv å digitalisere beskyttet åndsverk, og til å skaffe seg og oppbevare digitale utgaver av åndsverkene.

Det er ikke snakk om å legge de digitaliserte åndsverkene ut på det åpne nettet.

Forskriftsendringen inneholder regler for hvordan åndsverk skal gjøres tilgjengelige fra terminaler i bibliotekenes egne lokaler. Ifølge Hermansen vil det ikke gis adgang til at Nasjonalbiblioteket gjør sitt beskyttede digitale materiale tilgjengelig for andre bibliotek over et lukket nett. Derimot vil Nasjonalbibliotekets digitale samling kunne gjøres tilgjengelig fra terminaler plassert i bibliotekets ulike avdelinger, som er spredd rundt omkring i landet.

For bibliotekgjengere vil den viktigste praktiske følgen av forskriftsendringen være at de vil kunne gå gjennom arkivert materiale fra dataterminaler i stedet for fra mikrofilmlesere, og at dataterminalene vil kunne tilby adgang til flere typer materiale: ikke bare aviser og tidsskrifter, men også bøker.

En annen viktig forskjell vil være at dataterminalene, i motsetning til mikrofilmleserne, vil kunne tilby søkefunksjonaliteten og andre moderne verktøy for dokumentbehandling.

Hermansen forsikrer at den endrede forskriften ikke har noen sammenheng med Google og andre internasjonale aktørers bestrebelser på å hjelpe bibliotek verden over til å digitalisere sine samlinger.

    Les også:

Til toppen