Norske CognIT: Kunnskapsportal på fire språk

Norske CognIT har forbedret sin kunnskapsportal slik at det overvåker nyheter og gjenfinner informasjon på fire språk - engelsk, norsk, svensk og tysk.

CognITs Business Intelligence Portal (BIP) bygger på selskapets Corporum-teknologi, den samme som blant andre Norsk Hydro har valgt som plattform for sin interne satsing på kunnskapsteknologi.

Poenget med portalen er dels å tilby løpende og skreddersydd overvåkning av nyheter fra utvalgte kilder på Internett, dels å sørge for at relevant kunnskap og informasjon fra interne kataloger og databaser alltid er umiddelbart tilgjengelig når det trengs.

CognITs BIP er oppgradert til å håndtere de fire språkene engelsk, norsk, svensk og tysk. Gjenfinning av dokumenter er bedret med en grafisk framstilling som viser hvor i et dokument det man er interessert i, står. Brukeren klikker seg rett på de relevante avsnittene.

Til toppen