Norske delen av dotcom-selskap gravlagt

Den norske delen av TraceTracker har gått konkurs, men en spesiell selskapskonstruksjon gjør at selskapet lever videre i beste velgående.

Den norske delen av TraceTracker har gått konkurs, men en spesiell selskapskonstruksjon gjør at selskapet lever videre i beste velgående.

TraceTracker er et av mange høyt profilerte selskaper som dukket opp under hurra-årene på slutten av 90-tallet og som nå sliter.

Det vil si, den norske avdelingen har slitt og er nå konkurs. Men en uvanlig selskapskonstruksjon viderefører selskapet.

TraceTracker lager programvare som lar vareprodusenter, butikker og distributører følge hver enkelt vare gjennom hele kjeden for blant annet å sikre kvalitet. Selskapet har siktet seg inn mot fiskeribransjen.

Et informasjonsbrev på selskapets nettsider forklarer hva som har skjedd. Det er den norske delen av det som i utgangspunktet er et nederlansk selskap som har gått konkurs -men det nederlanske selskapet har primært norske eiere. Den norske delen var en ren forsknings- og utviklingsavdeling som lagt på vei var ferdig med utviklingen.

Som digi.no tidligere tidligere har skrevet, er TraceTracker-programvaren i utgangspunktet ferdig og salget har startet. Det er derfor kanskje et mindre behov for en utviklingsavdeling nå som produktet skal vedlikeholdes.

Men styreformann og medeier Knut Jørstad benekter at det nederlanske selskapet har styrt det norske kontoret mot konkurs.

- Moderselskapet er den største taperen i konkursen. Av et samlet utdekket tap på rundt seks millioner kroner, skylder det norske kontoret rundt fire millioner kroner til moderselskapet, forteller Jørstad til digi.no.

Jørstad mener det ikke er noe oppsiktsvekkende ved en selskapskonstruksjkon der utviklingsavdelingen, som bare har én kunde, er et eget selskap.

I meldingen på selskapets nettside fortelles det at alle rettigheter til produkter og programvare tilhører morselskapet TraceTracker BV, og vil således ikke berøres av oppbudet.

Styreformannen forklarer at konkursen i det norske delen av selskapet startet med emisjonsarbeidet i TraceTracker-konsernet. Eierne forlangte en gjeldssanering i det norske selskapet, men en av kreditorene sa nei.

- Vi har hentet inn åtte millioner kroner og selskapet er nå priset til 21,6 millioner kroner, forteller Jørstad til digi.no.

Noen av de ansatte i det norske selskapet vil kanskje få jobb i konsernet samtidig som man vurderer å opprette et norsk salgskontor.

Målet er at selskapet skal gå i pluss totalt sett i år.

Til toppen