Norske direktører leder mobil og Internett

Mobil og Internett skal ledes av norske direktører, satellitt og kabel-TV likeså, mens svenske direktører skal lede allmenn telekommunikasjon overfor privat- og bedriftsmarkedet, nettjenestene og systemintegrasjon.

Mobil og Internett skal ledes av norske direktører, satellitt og kabel-TV likeså, mens svenske direktører skal lede allmenn telekommunikasjon overfor privat- og bedriftsmarkedet, nettjenestene og systemintegrasjon.

Ledelsen for de ulike forretningsområdene som har vært et av de største hindrene å overkomme, viser at det nye selskapets toppsjef, Tormod Hermansen, har fått igjennom sine viktigste krav, at mobil og Internett skal ledes av nordmenn. I pressemeldingen fra de fusjonerende selskapene heter det at personene som er utpekt i første omgang skal være prosjektledere.

Mest overraskende er kanskje at kabel-TV-virksomheten, der Telia er en betydelig større aktør enn Telenor med halvannen million kunder mot Telenors 270.000, skal ledes av en nordmann, Stig Eide Sivertsen, som forøvrig i sin tid var en av de tre som startet Nettavisen.

Allmenn kommunikasjon, konsernansvar for privatpersoner og småbedrifter.
Jan Rudberg.

Bedriftskommunikasjon, 800-nummer, datakommunikasjon, konsernansvar for store og mellomstore bedrifter og offentlig sektor.
Kenneth Karlberg (stedfortreder; Thor Halvorsen).

Financial Services, ansvar for finansielle tjenester og faktureringssystemer.
Lars Jonsson.

Installasjon og service, ansvar for installasjons og servicetjenester både i det nye selskapet og til eksterne kunder.
Ikke tilsatt.

Internasjonale porteføljeinvesteringer, ansvar for eierposisjoner i teleoperatører.
Ikke tilsatt.

Internet service provider, ansvar for Internett- og intranettjenster for privat og bedriftsmarkedet.
Morten Lundal.

Internationell carrier, ansvar for nett og trafikktjenester innenfor det nye selskapet og eksterne kunder.
Samordnes ned forretningsområdet nett.

Media og katalog, ansvar for informasjons og opplysningstjenester i trykte og elektroniske medier.
Ikke tilsatt.

Mobil kommunikasjon, ansvar for mobile tjenester og applikasjoner for privat og bedriftsmarkedet.
Arve Johansen (stedfortredere; Stig Herbern og Lars Persson).

Nett, ansvar for telefonitjenester og andre tjenester basert på det faste nettet.
Marianne Nivert (stedfortreder: Jan Edvard Thygesen).

Programvare, ansvaret for bransjespesifikke programvare for blant annet banker og offentlig virksomhet.
Åsmund Løset.

Satellitt, ansvar for satellittjenester for TV, bedriftskunder og mobileoperatører.
Pål Sørensen (stedfortreder; Karl-Erik Eriksson).

Systemintegrasjon, ansvar for kundetilpassede kommunikasjons og IT-løsninger.
Åsa Sundberg (stedfortreder; Erik Johannessen).

TV-distribusjon og kabel-TV, ansvar for underholdnings- og kommunikasjonstjenester via bakkebasert bredbåndaksess.
Stig Eide Sivertsen (stedfortreder; Ingrid Engström).

Til toppen