Norske Dolphin kopler de store sammen

Dolphin Interconnect Solutions konkurrerer med Tandem og Digital om løsninger for å kople servere sammen i klynger ("clusters").

Dolphin Interconnect Solutions konkurrerer med Tandem og Digital om løsninger for å kople servere sammen i klynger ("clusters").

Da Norsk Datas maskinvareutvikling måtte reorganiseres for å overleve, dukket navnet Dolphin opp blant norske dataselskaper. Det ble en tid satset på prosessorer og servere, men det er nå historie. Dolphin Interconnect Solutions gjenstår, og ser ut til å trives blant internasjonale leverandører av teknologi for klyngeløsninger.

SCI

Selskapet satser på en sammenkoplingsteknologi kalt SCI (Scalable Coherent Interface). Det leverer kretser som kan kople datamaskiner sammen i hastigheter opptil 500 MBps (megabyter per sekund), påstår Kåre Løchsen som markedsfører produktene her på CeBIT, på en egen stand et par hundre meter fra samlestedet til Norges Eksportråd.

– Vi var på denne messen for to år siden, men valgte å kutte ut i fjor, forteller Løchsen som dermed røper en avventende holdning til noe de fleste betrakter som dataverdenens navle.

– At vi er her i år igjen, må betraktes som et eksperiment. De første dagene har åpnet flere interessante prospekter.

SCI er en anerkjent internasjonal standard. Dolphins SCI-teknologi er levert til anerkjente produsenter som Convex, Data General og Sun, foruten til den norske supermaskinprodusenten Scali. (Se Pentagon vurderer norsk supermaskin.)

– Data General bruker våre kort i sin nye Numa Line-server, sier Løchsen. – Det er en SMP-server (symmetrisk flerprosesserende) som bygger på Intels fireprosessor PentiumPro-kort. Sun har våre kort i sine Ultra Enterprise-servere, der teknologien er døpt om til "Ultra Cluster Channel".

PCI-SCI

Dolphin viser to kort på CeBIT. Det ene er kortet som benyttes hos Sun og Scali, kalt "SBus-SCI SPARC Cluster Adapter Card". Det andre presenteres offentlig for første gang: "PCI-SCI Cluster Adapter Card" (se bildet). Dette halvlengde kortet kan brukes til å danne klynger av servere, arbeidsstasjoner og pc-er. Det krever en 32-biters 33MHz PCI-bus med 133 MBps (igjen megabyter per sekund) på maskinene som skal klynges, og tilbyr en båndbredde på 200 MBps og en ventetid ("latency") på ned til 0,15 mikrosekunder. Klyngene kan topograferes som ringer, som punkt til punkt eller som svitsjer. Operativsystemer er Windows NT eller Unix. Kortet kan adresser opptil 64.000 noder!

– Dette er førstegenerasjon PCI-SCI-klyngekort fra vår side, sier Løchsen. – Neste generasjon kommer i løpet av 1998, og vil håndtere 64 biters, 66 MHz PCI.

Det er ikke mange konkurrenter på dette feltet. Løchsen nevner Tandems ServerNet og Digitals Memory Channel. Og klynger er så avgjort på moten når økt ytelse skal komme på grunnlag av et stadig mer begrenset utvalg av "standard" prosessorer.

– Teknisk sett har vi et kraftigere produkt enn Tandem og Digital, og vi har klare utviklingsplaner.

I selskap med de store

I begynnelsen av mars innkalte Compaq, Intel og Microsoft til et utvidet møte for å diskutere framtiden til et samarbeid kjent som VIA (Virtual Interface Architecture), et fellesforum for å utvikle standarder for løst koplede klynger – der samarbeidende maskiner kjører hvert sitt operativsystem, men oppfattes som én maskin av anvendelser som transaksjonsprosessering og beslutningsstøtte. Dolphin var blant de 50 utvalgte selskaper som ble bedt om å komme med kommentarer til disse gigantenes foreløpige planer – ved siden av selskaper som Hewlett-Packard, Novell, Oracle og Santa Cruz Operation. Dolphin er per i dag det eneste selskapet med teknologi som kan inngå i løsningene VIA tenker seg. Dolphin har videre tatt på seg å utvikle VIA-kompatible PCI-SCI-klyngekort for en tettere form for såkalte "cache-koherente" klynger.

VIA legger vekt på å få fram en standard der det bli mulig å danne klynger av maskiner med ulike prosessorer, i første omgang både Intel og RISC, der Dolphin allerede har erfaring.

Til toppen