Norske Dolphin med på nok en superklynge

SCI-teknologien til Dolphin spiller en nøkkelrolle i nok en amerikansk Beowulf-basert supermaskin, denne gangen for astrofysikerne i Santa Cruz.

SCI-teknologien til Dolphin spiller en nøkkelrolle i nok en amerikansk Beowulf-basert supermaskin, denne gangen for astrofysikerne i Santa Cruz.

Supermaskinen ble installert ferdig i midten av mai, opplyser Dolphin Interconnect Solutions AS. Den følger den samme lesten som en installasjon ved University of Delaware i januar i år.

I likhet med maskinen til universitetet i Delaware, er den nye supermaskinen til University of California, Santa Cruz designet av RackSaver Inc. Den nytter 32 1,2 GHz Athlon-prosessorer fra AMD. Disse er knyttet sammen etter Dolphins SCI-teknologi ("scaleable coherent interface") som gir en båndbredde på 1 GB/s mellom prosessorene. Klyngeteknologien som er benyttet, er den Linux-baserte Beowulf. Denne teknologien utvikles av et prosjekt under organer tilknyttet den amerikanske romfartsadministrasjonen NASA som også har bidratt til å finansiere maskinen i Santa Cruz. Dolphin har utviklet et standard produkt, SCI Wulfkit, for å bygge SCI-baserte Beowulf-klynger. Kombinasjonen av SCI, Beowulf og Athlon-prosessorer gir spesielt rimelige tallknusere.

Superklyngen i Santa Cruz skal brukes til forskning innen kollisjoner mellom himmellegemer. Forskerne sier den vil erstatte leid tid på tradisjonelle supermaskiner. De mener man nå er inne i en utvikling der massivt parallellprosesserende systemer blir et standard verktøy for forskere innen astrofysikk, og ser fram til å kjøre simuleringer og modeller på sin egen maskin døgnet rundt.

Til toppen