BEDRIFTSTEKNOLOGI

Norske eZ anerkjent av Gartner

Tatt opp i «Magic Quadrant» for publiseringssystemet eZ Publish.

Tegningene er hentet fra brosjyren til eZ Systems, og er ment å illustrere verktøyets håndtering av flere kanaler. Se definisjonen av OCO i artikkelen.
Tegningene er hentet fra brosjyren til eZ Systems, og er ment å illustrere verktøyets håndtering av flere kanaler. Se definisjonen av OCO i artikkelen.
25. nov. 2011 - 10:52

Norske eZ Systems, leverandør av en åpen kildekodeløsning for webpublisering, har før første gang tilfredsstilt kriteriene for opptak i analyseselskapet Gartners «Magic Quadrant for Web Content Management».

Opptaket kommer samtidig som kravene til løsningenes funksjonalitet er skjerpet sammenliknet med fjorårets variant av denne rapporten.

Årsaken er at løsninger for webpublisering ikke bare brukes til å styre informasjon som gjøres tilgjengelig i et nettsted. Samspillet med brukerne må håndteres slik at tilbudet om informasjon og tjenester legges opp i samsvar med den besøkendes interesser og behov. Relevant informasjon må gjerne kunne vises, selv om kilden ikke kontrolleres av webpubliseringssystemet.

Gartner mener at webpubliseringssystemer i dag må vurderes ut fra evnen til å påvirke bedriftens inntjeningsevne. De må kunne reagere på kunnskap om brukeren på grunnlag av kilder i ulike kanaler, og de må kunne integreres mot andre forretningssystemer, som ressursforvaltning (ERP) og kundehåndtering (CRM). Siden potensielle informasjonskilder og forretningssystemer befinner seg i skyen, bør et moderne system for webpublisering være tilrettelagt med tanke på leveranse etter både en nettskymodell og en hybrid modell.

Leverandører av webpubliseringssystemer bruker ulike begreper for å beskrive den pågående funksjonalitetsutvidelsen. De snakker om opplevelser og engasjement, i kodeord som «web experience management», «web engagement management», «customer experience platform» og så videre.

Ifølge Gartner dreier dette seg om noe de foretrekker å kalle «online channel optimization» eller OCO, med andre ord: Optimering av bruken av digitale kanaler i samspill med målgrupper for egen kommersiell virksomhet.

Gartner tilbyr denne definisjonen: OCO går ut på å maksimere påvirkningen av valgte målgrupper over forskjellige kommunikasjonsmedier. OCO bygger på kommunikasjon i sanntid og i flere retninger, og på at kommunikasjonen vurderes og forbedres på grunnlag av kvantitative målinger.

OCO er følgelig trukket inn i vurderingen av webpubliseringssystemer, og tillegges stor vekt. Det presiseres at systemet selv ikke behøver å tilby alt som trengs for en fullverdig OCO-strategi, som webanalyse, digital ressursforvaltning, kundehåndtering og salgsstøtte. Men det er absolutt påkrevet at løsningen som samspille mot annen teknologi slik at bedriften gradvis kan bygge opp sine OCO-evner.

Derfor foreslår Gartner denne oppdaterte definisjonen av webpublisering eller «web content management»: En prosess for å kontrollere innhold som skal forbrukes i en eller flere nettkanaler. Rene portaler og rene e–handelssystemer tilfredsstiller ikke denne definisjonen.

I tillegg til funksjonelle krav, stiller Gartner krav til omsetning – minimum 10 millioner dollar i 2010, fordelt på lisenser, oppdatering, abonnement, vedlikehold og så videre – salg i flere markeder, markedsføring mot flere bransjer og solide brukerreferanser.

Sammenliknet med fjorårets utgave av rapporten er tre leverandører falt ut – Clickability, Day Software og Fatwire Software – fordi de har vært gjenstand for oppkjøp, av henholdsvis Limelight Networks, Adobe og Oracle. Disse oppkjøpene gjør at Limelight og Adobe er med i denne «magic quadrant» for første gang.

De andre nykommerne – i tillegg til eZ Systems dreier det seg om e-Spirit, GX Software og Squiz – er oppført fordi de for første gang har greid å oppfylle omsetningskriteriet, samtidig som de har fulgt med i timen og tilfredsstiller det skjerpede kravet til funksjonalitet.

«Magic quadrant» er en vurderingsmetode der det gis poeng i to ulike dimensjoner – leveringsevne og funksjonsrikdom – slik at leverandørene havner i en av fire kategorier: ledere, utfordrere, visjonærer og nisjeleverandører. Det advares at dette ikke er en rangering: Avhengig av behov og ønske, kan det være mer hensiktsmessig å satse på en nisjeleverandør, en utfordrer eller en visjonær framfor en leder.

I lederkategorien havner blant annet Oracle, Autonomy, Adobe og OpenText. EPIServer er blant de visjonære, mens Microsoft og IBM er utfordrere. De øvrige, som eZ Systems, er nisjeaktører.

Produktet til eZ Systems, eZ Publish, er et etablert verktøy i åpen kildekode, som nå er tilgjengelig i versjon 4.5. eZ Publish bygger på LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python).

De siste månedene er funksjonaliteten utvidet gjennom to oppkjøp: Anbefalinger etter kjøpet av YooChoose i august, og webanalyse etter kjøpet av Odoscope i oktober.

Gartner peker på at eZ siden 2010 har tatt viktige skritt for å justere sin forretningsmodell til de nye kravene til publiseringssystemer. Selskapet får ros fordi de dekker behovet for støttet åpen kildekodesystem innen webpublisering, og fordi de har innført en form for «partner crowdsourcing» i utviklingsarbeidet, som betyr at nye funksjoner implementeres raskere i kjerneteknologien og får fullverdig support på et tidligere tidspunkt.

På den andre siden mener Gartner at eZ trenger tid før de når gjennom med sitt budskap overfor markedet, og at det vil være særdeles vanskelig for det norske selskapet å etablere et brohode i Nord-Amerika. Evnen til å tiltrekke partnere til å bidra til å utvikle produktet, kan lide av konkurransen fra andre LAMP-baserte systemer som Drupal, Zope og Joomla. Ingen av disse tilfredsstiller kriteriene for å være med i selve rapporten, men nevnes i et tillegg under tittelen «Leverandører som ikke er med i magic quadrant men som kan være et godt valg for noen».

Den svenske leverandøren EPiServer, som leverer en publiseringsløsning basert på Microsoft .Net, er med i magic quadrant i kategorien visjonær.

Gartner skriver at nordamerikanske kunder tenderer til å se på EPiServer som «fjerntliggende», og at IK Investment Partners oppkjøp av selskapet ikke har greid å avskaffe følelsen over dammen av at det hefter usikkerhet ved systemet. Gartner advarer at EPiServers teknologiallianser har vært «trangere enn det markedet krever».

Samtidig understreker Gartner at EPiServer har en klar styrke i modulær og velstrukturert funksjonalitet som er blant det beste markedet har å by på.

Modulariteten er spesielt gunstig med tanke på smidig implementering av OCO, med kontinuerlig kontroll over hva man får igjen for investeringen. Systemet er særdeles populært i Norden og i Storbritannia, og begynner også å slå an i Vest-Europa og Nord-Amerika, heter det.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.