Norske gutter sitter lengst foran PC-en

Med Internett og PC har fritidsvanene blant ungdom er blitt snudd opp ned i løpet av de siste 15 årene.

Med Internett og PC har fritidsvanene blant ungdom er blitt snudd opp ned i løpet av de siste 15 årene.

En internasjonal undersøkelse om ungdommens fritidsvaner, viser en totalforandring spesielt blant gutter mellom 10 og 15 år.

Og det er norske gutter på delt førsteplass med Israel som ligger på topp i å sitte lengst foran dataskjermen. Hele 38 prosent av norske gutter på 15 år bruker tre timer eller mer foran dataskjermen i ukedagene.

Dermed går det 21 timer i uken foran PCen. I tillegg skal det frigjøres tid til TV og lekser.

Gjennomsnittet for europeisk ungdom som bruker PC mer enn tre timer daglig, ligger på 24 prosent. Jentene ligger noe etter.

Ungdom i Sverige og Danmark ligger mellom fem og seks prosentpoeng lavere enn Norge i gjennomsnittsbruk.

Ifølge Aftenposten er forskere nå bekymret for at endringen i fritidsvaner skjer samtidig med en betydelig økning i andelen overvektige ungdom.

Til toppen