Norske IKT-bedrifter skal lokkes til Kina

Mange sliter i Kina, men Abelia-sjef Paul Chaffey vil likevel friste norske IKT-bedrifter.

Det er norske IKT-bedrifter i maritim sektor som i oktober inviteres til studietur om markeds- og forretningsmulighetene i Kina.

Studieturen vil være delt opp i næringslivskonferansen Norge-Kina med deltagere fra regjering og næringsliv og videre følges opp med en studietur for IKT-bedrifter til myndigheter og industri i maritim sektor.

Dette er en unik anledning til å sette seg inn i de spennende mulighetene som åpnes i det som om få år kan bli et av verdens største markeder for maritim teknologi/utsyr, sier Abelia.

Spesialprogrammet for IKT-bedriftene er ennå ikke fastlagt i detalj, men deltakere skal leverer sin produkt og kundebeskrivelse innen 23. september. Deretter skal Innovasjon Norge identifisere institusjoner og selskaper i Kina som er mest mulig relevante.

Men det kan være mange og særegne skjær i sjøen på det kinesiske markedet. digi.no har tidligere omtalt analyser fra Gartner som påpeker at mange har brent seg og tapt enorme summer i Kina.

    Les også:

De vanlige tabbene er:

  • Selv om det er 1,2 milliarder mennesker i Kina, bruker fortsatt kinesiske selskaper forholdsvis lite på IT.
  • Store deler av det kinesiske næringslivet består av statseide selskaper som verken har forståelse eller evne til å modernisere seg med IT. Svært billig arbeidskraft reduserer dessuten behovet for å automatisere.
  • Riktignok er Kina nå den største produsenten av mobiltelefoner, men få har kredittkort. Kinesere handler foreløpig ikke på Internett.
  • Myndigheter kan ofte fremsette høye krav ved etablering i Kina.
  • Ofte eier de samme myndighetene konkurrenede selskaper og lar dem drive med underskudd.
  • Kina er ikke et marked, man sliter med geografiske og språklige barrierer.
  • Kinas lovverk er uklart og det er vanskelig å saksøke for blant annet kontraktsbrudd.
Les mer om: