Norske IKT-gründere er Høyre-folk

En undersøkelse utført for First Tuesday viser at norske IKT-gründere stort sett består av folk med sympati for regjeringspartiet Høyre. - Det er overraskende at vi har en så stor andel Høyre-folk blant medlemmene, mener Bernhard Steen.

En undersøkelse utført for First Tuesday viser at norske IKT-gründere stort sett består av folk med sympati for regjeringspartiet Høyre. - Det er overraskende at vi har en så stor andel Høyre-folk blant medlemmene, mener Bernhard Steen.

Sammen med gründer-partnerne Karl-Christian Agerup og Bjørn Semundseth dro Bernhard Steen i gang First Tuesday mot slutten av 90-tallet.

I dag finnes det 5.000 medlemmer blant medlemmene til First Tuesday og mellom 250 og 300 av disse ble nylig spurt om partitilhørighet. Ikke overraskende viste det seg at det næringsvennlige partiet Høyre var det desidert mest populære partiet blant medlemmene,som først og fremst består av mellomledere og ledere av små og mellomstore norske bedrifter.

Undersøkelsen, gjennomført av PR-byrået Geelmuyden.Kiese, viste at hele 60,9 prosent av First Tuesdays medlemmer stemmer borgerlig.

- Det er overraskende at en så stor andel av våre medlemmer stemmer Høyre. På den annen side forstår jeg det også, ikke minst med de ulike erfaringene disse har fra det private næringslivet. Mange av dem er ikke fornøyd med dagens skatteregler og næringspolitikk, mener Bernhard Steen.

Han viser til samlingen til partilederdebatt, som First Tuesday arrangerte i mai i fjor som avspark til valgkampen.

- Høyre var absolutt flinkest til å snakke næringslivets sak. Og selv om Kristin Halvorsen gjorde en strålende innsats, er det klart at realitetene bak for eksempel SV sin politikk taler imot dem i den forsamlingen, mener han.

Dette innebærer at næringsminister Ansgar Gabrielsen kommer hjem til sine egne når han tirsdag denne uken skal snakke om regjeringens planer for nyskapning.

Sammen med Rimi-sjef Sten Erik Hagen skal han kaste glans over forsamlingen og kan vite at han har over halvparten av forsamlingen på sin side.

First Tuesday har utviklet seg fra å være en møteplass for gründere og investorer til å bli en samling hvor organisasjonen satser mye på nettverking og lobbyvirksomhet med formålet å tale gründernes sak. Det etter hvert skrikende fraværet av villige investorer i kjølvannet av dotcom-sprekken, har tvunget organisasjonen til det.

- Vi var nok enklere i begynnelse. Når vi har valgt en litt kraftigere profil, prøver vi å sette søkelyset på endel temaer gjennom den etter hvert store medlemsmassen vår, sier Steen.

Hva så med de andre partiene? Oversikten får du her på digi.no. Resten av undersøkelsen får du på First Tuesday tirsdag kveld, ikke minst hva medlemmene mener om regeringensnæringspolitikk.

+Partibarometer for First Tuesday (klikk på pilen)

Til toppen