Norske Inenco satser på Storbritannia

Det er prosessinformasjonssystem Mikon som skal rettes mot nye markeder

Inenco har nylig etablert en egen lokal salgsorganisasjon i Storbritannia og jobber med å få på plass de første kundene.

Inencos prosessinformasjonssystem, Mikon, bidrar til produksjonsoptimalisering og kostnadsbesparelser hos blant andre Stabburet, Kimberly-Clark, Hydro, Kodak, Norske Skog og Orkla.

Satsingen i Storbritannia vil først dreie seg om næringsmiddelprodusenter, deretter olje- og gass, og kjemisk industri. Målet er å oppnå 5 millioner kroner i omsetning i det britiske markedet i 2005 og deretter en årlig vekst på 30 prosent.

Til toppen