Norske Inenco satser på Storbritannia

Det er prosessinformasjonssystem Mikon som skal rettes mot nye markeder

Det er prosessinformasjonssystem Mikon som skal rettes mot nye markeder

Inenco har nylig etablert en egen lokal salgsorganisasjon i Storbritannia og jobber med å få på plass de første kundene.

Inencos prosessinformasjonssystem, Mikon, bidrar til produksjonsoptimalisering og kostnadsbesparelser hos blant andre Stabburet, Kimberly-Clark, Hydro, Kodak, Norske Skog og Orkla.

Satsingen i Storbritannia vil først dreie seg om næringsmiddelprodusenter, deretter olje- og gass, og kjemisk industri. Målet er å oppnå 5 millioner kroner i omsetning i det britiske markedet i 2005 og deretter en årlig vekst på 30 prosent.

Til toppen