Norske IT-bedrifter bruker svensk jobbhjelp

Norske IT-bedrifter bruker svensk jobbhjelp

Flere av de 9400 jobbene Stepstone og Monster formidler i Sverige er fra norske IT-bedrifter.

Både Norge og Sverige er inne i en høykonjunktur som gir god uttelling for rekrutteringsselskaper på nett. Nå er det nesten samme tilstander som det var i år 2000.

En ny trend er at bedrifter velger nettet til å annonsere stillinger. Denne kanalen gjør det raskere å rekruttere, og det er dessuten enklere å endre en stillingsannonse på nett.

Det er i tillegg enkelt å oppbevare CV-er i en database som raskt kan utveksles ved forespørsel.

Ifølge idg.se har svenske Monster og Stepstone til sammen 9.400 ledige jobber å formidle, og regner med en fortsatt sterk vekst på mellom 30 til 40 prosent i år.

Mange av disse jobbene tilbys fra norske IT-bedrifter, som går til Sverige for å finne nye hoder. Ettersom arbeidsledigheten også er høyere i Sverige, søker norske bedrifter aktivt på arbeidskraft herfra.

Administrerende direktør Jens Fredriksson i Stepstone viser til England som har vokst med 80 prosent i dette markedet i fjor. Han mener derfor det er et helt realistisk anslag med en vekst på opptil 40 prosent i år.

Det er først og fremst IT-stillinger som i dag er det som etterspørres mest. Rekrutteringsselskapene opplever en sterk etterspørsel etter hjelp på den såkalte low-end siden, det vil si innen jobber som helpdesk og support.

Denne kategorien har vokst med hele 90 prosent, og kan tidligere ha vært lokalisert i Irland eller India. Rekrutteringsselskapene erfarer nå et ønske om lokal forankring, og behovet etter denne type stillinger er høyere nå enn på konsulentsiden.

Det er en interessant trend, og stikk i strid med det mange eksperter spår for framtiden, som mener enklere jobber vil fortsette å vokse i lavkostland.

Til toppen