Norske IT-bedrifter må våge å satse globalt

Landets IT-bedrifter må bli mer globale, mener professor Janne Haaland Matlary.

Norske IT-bedrifter må våge å satse globalt

Landets IT-bedrifter må bli mer globale, mener professor Janne Haaland Matlary.

Professor i internasjonal politikk og tidligere statssekretær i utenriksdepartement (UD), Janne Haaland Matlary, var helt klar i sin tale til norske IT-bedrifter på IT-tinget i Tønsberg.

- Skillet mellom Norge og resten av verden vil forsvinne. Norske bedrifter må innse at de må lære å leve med fysisk risiko når de satser globalt. Tør man ikke ta risiko, vil man heller ikke kunne ta del i alle de muligheter som åpner seg, sier hun.

Dette er en generell oppfordring til alle norske virksomheter, men IT-bransjen bør spesielt føle seg truffet ettersom mangel på norske hoder allerede er et stort problem. Store internasjonale IT-giganter som IBM, Microsoft, Accenture og Oracle har allerede tatt spranget over til å bli globale aktører, med strategisk viktige avdelinger spredd rundt i verdenen.

IKT-Norge spår at det til neste år kan være 10.000 utenlandske IT-eksperter i Norge.

- Skillet mellom Norge og resten av verden vil forsvinne IT-bransjen blir mer standardisert og industrialisert, og det er kunnskap, språk og personlige egenskaper som vil være den viktigste differensiatoren framover.

Norske bedrifter som Opera, Fast, Norman, Telenor, Ibas, Ez-publish og Trolltech har alle gjort internasjonal suksess og rekruttert utenlandsk arbeidskraft. Mye av forretningsspråket går utelukkende på engelsk.

Men fortsatt er det mange store IT-konsulenthus som vegrer seg for både å ansette utenlandsk arbeidskraft eller sette ut IT-tjenester. Språket og frykten for å tape nærhet til kunden dersom man snakker engelsk eller fremstår som fremmedartet er en viktig grunn til dette.

Haaland Matlary, som selv er gift med en ungarsk mann og har bodd mange år i utlandet, er skremt over nordmennes iboende norskhet.

En undersøkelse mot norske næringslivsledere avdekker at bare 19 prosent mener de har noe å lære av å jobbe internasjonalt.

Haaland Matlary har forståelse for at det kan virke både skremmende og fremmed å satse globalt, men hemmeligheten går på å lære seg å håndtere internasjonale forhold.

Satser man i Malaysia, må man vite hvordan regimet virker og sette seg inn i landets regler og politikk. Hold ryggen fri, og vit hva som gjelder for selv om ikke journalister i fjerne land vil lage en skandalereportasje, kan man være sikker på at en norsk journalist vil fange det opp dersom det er uregelmessigheter.

Haaland Matlary er opptatt av pluralisme, og mener også bedrifter må lære seg forståelsen av at samfunnet består av en mangfoldighet av ulike maktgrupper og interessegrupper som til sammen holder hverandre i balanse.

- Den største faren er at man sitter stille, og ikke gjør noe. En globalisering er et forhold mellom risiko og inntjening, og krever en bevisst strategi, framholder Haaland Matlary.

Til toppen