Norske IT-bedrifter tjener godt på valutafall

Opera er en av de norske IT-bedriftene som foreløpig kommer godt ut av finanskrisen.

Dersom dagens valutakurser holder seg, vil det alene gi Opera et 50 prosent større overskudd.
Dersom dagens valutakurser holder seg, vil det alene gi Opera et 50 prosent større overskudd.

Opera er en av de norske IT-bedriftene som foreløpig kommer godt ut av finanskrisen.

Den pågående finanskrisen har gitt store svingninger på børsene verden rundt, og den har også forårsaket noen av de raskeste valutasvingninger som den vestlige verden har sett på mange år.

Dollaren og euroen har steget kraftig på bekostning av små valutaer som den norske kroner.

Fredag skrev digi.no at dette kan gi et prishopp for norske kunder som kjøper produkter fra amerikanske IT-selskaper, ettersom de opererer med en intern valutakurs som er mye lavere enn hva som er realiteten ute i markedet. Det er derofr bare et spørsmål om tid før prisene justeres.

Valutasvingninger får imidlertid konsekvenser som slår begge veier. Eksportorienterte bedrifter kommer godt ut av en valutasvekkelse.

- Det er klart at valutasituasjonen nå går til vår fordel, sier Tor Odland, kommunikasjonsdirektør i Opera Software til Dagens Næringsliv.

Opera henter stort sett sine inntekter i euro og dollar, og det forventes derfor at den kraftige valutasvingningen vil kunne øke overskuddet med hele 50 prosent i forhold til dagens nivå.

    Les også:

Til toppen