Norske IT-kvinner taper lønnskampen

Også i norske IT selskaper tjener kvinner dårligere enn menn, fastslår forbundsleder Kjell Flagstad.

Norske IT-kvinner taper lønnskampen

Også i norske IT selskaper tjener kvinner dårligere enn menn, fastslår forbundsleder Kjell Flagstad.

Det svenske IT-lønnsbarometeret som analyseselskapet Exido gjør i samarbeid med CS og Dataforeningen, avdekker et lønnsgap mellom kvinner og menn i IT-bransjen.

Mens kvinnenes lønn i år økes med 4,9 prosent, får menn et lønnshopp på 5,7 prosent.

    Les også:

Men det er ikke bare i Sverige dette skjer, påpeker forbundsleder Kjell Flagstad i IT-Forbundet til digi.no.

IT forbundet har sett på dette problemet i noen av de bedriftene der forbundet har medlemmer. Det er ikke foretatt noen profesjonell forskning fra forbundets side, men svarene er godt dokumentert ved sammenlikninger i lønnslister for medlemmene i bedriftene.

- Forskjellene ligger i hovedsak i at kvinner og menn er godt eller dårlig representert i de forskjellige yrkesgrupper og arbeidsoppgaver i bedriftene. Som ellers i samfunnet er kvinner best representert i yrkesgruppene som har dårligst betalt, framholder Flagstad.

Han forteller at det også tidvis kan være vanskelig å få kvinner til å søke stillinger med stort ansvar profesjonelt og ikke minst i leder roller.

Til IT-forbundet forteller kvinnene at de føler å måtte bevise 200 prosent at de er dyktige nok og har gode nok evner til å søke slike jobber. Det er stor enighet om at menn oftere bare kaster seg ut i slike jobber, og ikke i samme grad føler at de i like stor grad på forhånd må bevise sin dyktighet.

IT forbundet har også funnet at enkelte kvinner tjener mindre enn menn også i samme yrkesgrupper og med de samme arbeidsoppgaver.

- Alt tyder på at dette skyldes at de faller utenfor årlige lønnsjusteringer under svangerskapspermisjoner, og at deres ledere ikke ved tilbakekomst fra permisjon oppjusterer lønn i forhold til lønnsvekst deres kollegaer har fått. Det er ikke vanskelig og regne seg til hvor langt etter i lønn kvinner med to - tre barn henger etter sine kollegaer, fastslår Flagstad.

Til toppen