Norske IT-sjefer kritiske til IT-direktorat

Hans Christian Holte i det nye IT-direktoratet må levere for å vinne IT-bransjens tillit.

Hans Christian Holte i det nye IT-direktoratet må levere for å vinne IT-bransjens tillit.

Det nye Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal arbeide for å bedre kvaliteten på offentlig forvaltning og statsforvaltningen. Blant annet skal DIFI bidra til en god statlig informasjonspolitikk, IKT-bruk i offentlig sektor og gode offentlige innkjøpsrutiner.

Hans Christian Holte (42) blir direktør i det nye Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), og starter på jobben i dag. Han er bakgrunn som direktør i Sosial-og helsedirektoratet med ansvaret for strategi på digitaliseringen av helsevesenet og som ekspedisjonssjef fra Kunnskapsdepartementet.

    Les også:

Men en fersk undersøkelse fra HP viser norske IT-sjefer er både avventende og skeptiske til nysatsingen, skriver Aftenposten.

Undersøkelsen er gjort blant IT-sjefer både i privat og offentlig sektor. 62 prosent svarer at de er avventende og se resultater før de gjør seg opp en mening. Bare 17 prosent er positiv til direktoratet og synes det er en god ide.

Strategisk tenkning for offentlig IT og IT i skolene rangeres som de viktigste områdene for det nye IT-direktoratet.

Seks av ti offentlige IT-sjefer sier at en offentlig IT-strategi bør være det viktigste området for det nye IT-direktoratet.

Det nye direktoratet skal bestå av tidligere Statskonsult, Norge.no, som er en egen etat, og E-handelssekretariatet, som blir overført fra Departementenes Servicesenter (DSS). Det blir også overført enkelte oppgaver og personer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Direktoratet vil ha ansatte både i Oslo og i Leikanger.

Til toppen