Norske IT-sjefer tror de skånes for kutt

De fleste norske storbedrifter øker IT-budsjettet i 2010, viser en undersøkelse.

Norske IT-sjefer tror de skånes for kutt
Bilde: Per Ervland

En fersk undersøkelse gjort av IT-konsulentselskapet Steria Norge i samarbeid med markedsanalysebyrået Medialect blant IT-sjefer i 100 av landets største virksomheter, svarer 83 prosent at de ikke tror de vil oppleve flere kostnadskutt eller innstramninger som følge av finanskrisen. Andelen som tror det fortsatt kan komme kutt i deres bedrift er 15 prosent.

På spørsmål om IT-budsjetter for 2010 svarer 55 prosent at de får litt eller betydelig mer penger å rutte med enn i 2009. 14 prosent svarer at de må tåle kutt.

Markeds- og kommunikasjonssjef Anders Lindgren i Steria Norge sier undersøkelsen er et positivt signal.

– Når næringslivet øker investeringer og kostnader er det et klart tegn på at man ser lysere på fremtiden, sier han. Finanskrisen har ført til at det har gått lengre tid mellom de store utviklingsprosjektene, men ellers virker det som de ordinære IT-budsjettene stort sett har fått bestå. Våre tidligere undersøkelser viser at bare et mindretall at norske bedrifter har kuttet i IT-budsjettene sine på grunn av nedgangstidene.

Ifølge Lindgren, kan det forklares med høy teknologimodenhet i norsk næringsliv.

– Dersom krisen hadde kommet noen år tidligere, kan det hende flere it-avdelinger hadde fått smake sparekniven. I dag har de fleste toppledere forstått at it er virksomhetskritisk – og kuttes på eget ansvar.

    Les også:

Les mer om: