Norske kommuner kritiserer IT-bransjen

Er møkk lei de norske IT-selskapene: – De leverer for dårlig, er for dyre og jobber altfor tregt

Norske IT-selskaper må ta seg sammen, mener norske kommuner.

Domkirka i Oslo. Illustrasjonsfoto.
Domkirka i Oslo. Illustrasjonsfoto. (Foto: NRK P3/CC BY-NC-SA 2.0)

Norske IT-selskaper må ta seg sammen, mener norske kommuner.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Norske kommuner er møkk lei de store IT-leverandørene i Norge etter at innføringen av et nytt saksbehandlingssystem lar vente på seg. Kommune-Norge mener de norske IT-selskapene leverer for dårlig, er for dyre og jobber for tregt: – Det største problemet er at leverandørene av IT-systemene ikke klarer å levere funksjonelle løsninger.

Det sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Norsk kommunalteknisk forening (NKF) til digi.no. Han representerer norske kommuner, og det er eByggesak-systemet norske kommuner har et problematisk forhold til.

Skal gi økt produktivitet

På sikt er planen at den tekniske løsningen skal forenkle byggesaksbehandling i kommunal sektor.

Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Norsk kommunalteknisk forening.

I dag jobber rundt 1 500 saksbehandlere med å behandle byggesøknader. Ambisjonen er å innføre et robotsystem skal forenkle hverdagen og gi økt produktivitet, lik behandling og redusert saksbehandlingstid.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tidligere opplyst at det er feil i omtrent 40 prosent av søknadene de mottar, og at et automatisert system vil kunne holde oversikt over lover, regler og planbestemmelser på dette komplekse saksfeltet. Om en søknad inneholder feil, vil systemet automatisk varsle søkeren. 

Verdt 300 millioner årlig

Ifølge NKF er dette markedet vært rundt 200-300 millioner kroner i årlige lisenskostnader. 

– Ambisjonene for digitalisering av kommunale oppgaver er høy. Man må imidlertid forstå at med det mangfoldet av kommuner, fra Utsira med 200 innbyggere til Oslo med 700 000 innbyggere, kan man ikke forvente at kommunene selv skal sitte med utviklingskompetanse av IT-løsninger.

– Derimot må vi forvente at store og ressurssterke IT-selskaper er kompetente og leverer funksjonelle systemer. Samlet sett er kommune-Norge en stor innkjøper, og burde være en attraktiv kunde som man skulle tro var av interesse for IT-leverandørene, sier Aale-Hansen.

Ifølge NKF har norske kommuner brukt store beløp over flere år uten å komme i mål.

Løsninger med store mangler

De kommunene som har fått levert løsninger, opplever i stor grad store mangler. Dette gjør at mange kommuner avstår fra å digitalisere i påvente av at barnesykdommene skal fordufte, sammenfatter NKF-direktøren:

– I dag har cirka halvparten av landets kommuner helt eller delvis innført digital byggesaksbehandling. Dessverre rapportere kun et fåtall tilbake at dette fungerer fullt ut. Vårt inntrykk er at både DiBK og KS står på for å få IT-leverandørene til å skjerpe innsatsen sin, sier direktøren og fortsetter:

– Vi forventer nå at leverandørene setter inn mer kompetanse og ressurser. Tempoet må skrus opp og ressursene må brukes smart, slik at vi får dette på plass så fort det lar seg gjøre.

Acos-sjef Bent-Inge Storheim da det norske programvarehuset signerte med Nav i 2016. Her med HR-direktør Inger Johanne Stokke. Foto: Marius Jørgenrud

Tietoevry og Acos får tyn

Det er spesielt leverandørene Tietoevry og Acos kommune-Norge er misfornøyd med.

Acos sier til digi.no at selskapet har en god dialog med kommunene de har levert løsninger til, og at de sammen videreutvikler systemene i takt med nye nasjonale krav, brukerbehov og effektiviseringsmuligheter. 

Allikevel mener IT-leverandøren at de har områder de kan forbedre seg på.

– Produktene vi leverer har et avhengighetsforhold opp mot mange ulike nasjonale prosjekter som alle er i ulik status. Vi bruker mye ressurser på å tilpasse løsningene til de nasjonale prosjektene som ikke er ferdige. Produktene vi leverer er derfor en del av et større økosystem.

– Vi kan selvsagt forbedre det vi har kontroll på, men som leverandør er vi også avhengig av samspillet med mange av disse andre bidragsyterne for at kommunene skal oppleve helheten som god, sier daglig leder Bent-Inge Storheim i Acos til digi.no.

IKT-Norge: – Vi må bli bedre

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener også at samspillet mellom leverandørene må bli bedre. 

Konstituert administrerende direktør Fredrik Syversen sier til digi.no at eByggesak er et nytt område for digitalisering i Norge, og det er viktig at standarden nå utvides til å omfatte plansaker, og etter hvert også legger opp til selvbetjening for innbyggere. 

– På generelt grunnlag kan vi si at leverandørene av eByggesak har et tydelig ansvar for å levere gode og brukervennlige løsninger som dekker det som er beskrevet i standarden utarbeidet av KS.

– Det er også viktig at leverandørene bidrar med sin kompetanse og innsikt slik at opplæring og bruk av systemene blir så god som mulig, sier Syversen. 

Tietoevry skalerer opp driften

Stine Kristiansen leder Tietoevrys kommunesatsning. Hun sier til digi.no at IT-giganten har forståelse for at kommunene er utålmodige etter å få på plass en digitalisert løsning. 

Ifølge Tietoevry bruker nå rundt ti prosent av norske kommuner eByggesak-løsninger levert av dem eller andre leverandører. 

Stine Kristiansen leder satsingen på kommunene i Tietoevry. Foto: Tietoevry

Kristiansen sier at Tietoevry har styrket satsingen på dette området det siste året.

IT-giganten har nettopp skalert opp driften med 20 nye medarbeidere. De jobber nå på spreng med å utvikle og implementere løsningene ute hos kommunene. Planen fremover er å ruste opp med ytterligere 15 årsverk. 

– Vi er en stor aktør i dette markedet, og investerer betydelige beløp i utvikling og forbedring av løsningene. Vi er sikre på at de tiltakene vi har iverksatt vil gi effekt, sier Kristiansen til digi.no og fortsetter:

– Samtidig med utvikling av løsningene jobber vi målrettet for å styrke samhandlingen med kommunene. Det ikke tilstrekkelig å kun digitalisere dagens tjenester og prosesser. Oppgavene må løses på en helt annen måte. Dette må skje gjennom et tett og nært samarbeid med brukerne og ledelsen i kommunen. Det er helt avgjørende for enhver digitalisering i kommunene at det er en god prosess med bred involvering.

Les også

Kommentarer (5)

Kommentarer (5)
Til toppen