Norske kringkastere vil nettkaste

Både TV 2 og NRK vurderer å ta i bruk nettkastingsteknologi fra sine nettsteder.

Både TV 2 og NRK vurderer å ta i bruk nettkastingsteknologi fra sine nettsteder.

- Nettkasting ser du jo overalt på nettet, så det er åpenbart interessant å se på muligheten for dette. Vi lager også noen nettsider hvor vi har tenkt litt fremover i tid, men jeg har ikke lyst til å gå i detalj på dette nå, sier Ivar Steen Johnsen i TV 2 til digi.no.

Han sier at muligheten for å få Internett over fjernsynskjermen gjør satsing på ny teknologi interessant for kanalen. Muligheten for å få fjernsynsskjermen over Internett, som er neste trinn i utviklingen av nettkastingsteknologi, ser han større problemer med.

- Det er svært mange rettighetsspørsmål knyttet til dette. Når vi kjøper inn en serie for kringkasting i Norge, har vi bare de norske rettighetene til serien. Dersom de tekniske mulighetene hadde åpnet for å sende denne over Internett, ville det bety at den i utgangspunktet ville vært tilgjengelig for nettbrukere over hele verden.

Steen Johnsen sier til digi at dette ikke er noe problem nå, fordi båndbredden på Internett ennå ikke er god nok for denne type sendinger, men at dette er problemer som må løses før den teknologiske utviklingen kommer så langt.

Han sier videre at TV 2 har vært i samtaler med aktører for nettkasting, men han vil ikke gå ut med detaljer om hvem dette er.

NRK vurderer også mulighetene for å gå inn i et samarbeid med en av nettkastingsaktørene. Leder for NRK Interaktiv, Rolf Brandrud, bekrefter at de blant annet har vært i kontakt med norske GNT og deres Netvertiser-teknologi. Han mener at NRK er Norges fremste innholdsleverandør og må bevare den posisjonen de har bygd seg opp over lang tid.

- For NRK er pushteknologien svært interessant. Det er derfor viktig å bruke tid og velge riktig programvare, sier han og understreker at de også ser på teknologier i utlandet, eksempelvis PointCasts programvare.

Til toppen