Norske kvinner surfer mer

Bruken av Internett tok seg opp i september sammenliknet med måneden før, mye takket være økt kvinnelig surfing.

Bruken av Internett tok seg opp i september sammenliknet med måneden før, mye takket være økt kvinnelig surfing.

Ifølge Gallup Intertrack for september var hele 2.453.000 personer en eller flere ganger på nett i løpet av måneden. Over 1,6 millioner nordmenn brukte nettet på daglig basis, ifølge målingen, som slår fast at kvinnene nå surfer med større iver enn tidligere i år.

59 prosent av norske kvinner over 13 år har benyttet Internett de siste 30 dager, mot 56 prosent i august og 53 prosent i juni (ingen måling i juli). Kun i mai i år har den kvinnelige andelen av norske surfere vært høyere enn nå, da var hele 60 prosent av landets kvinner aktive på nett.

Fremdeles er menn noe ivrigere i kyberrommet - 71 prosent av landets mannlige befolkning over 13 år surfet på nettet i september, men her er tendensen noe fallende. Sammenliknbare tall fra mars til august viser en svakt synkende bruk fra henholdsvis 73 og 72 prosent.

Antall nordmenn med tilgang til Internett er stabil fra august til september. 75,4 prosent av nordmenn over 13 år har nå tilgang til Internett. Dette forklarer de ellers små endringene i variablene for kjønn og alder i september-undersøkelsen sammenliknet med august-tallene.

43 prosent av landets befolkning over 13 år sier de nå bruker nettet daglig, og av de som har internettilgang er andelen 57 prosent.

Til toppen