Norske ledere skeptiske til nettskyen

Ser ikke nytteverdien, viser en spørreundersøkelse.

Norske ledere skeptiske til nettskyen

Ser ikke nytteverdien, viser en spørreundersøkelse.

Perduco har gjennomført en undersøkelse for Telenor. 2000 norske toppledere er spurt om bruk av IT-tjenester etter nettskymodellen.

64 prosent svarer at bedriften ikke har tatt i bruk nettskyen, og at de heller ikke vurderer å gjøre det.

Hovedgrunnen er at de ikke ser nytteverdien.

Dette er begrunnelsene topplederne oppgir for ikke å bruke eller vurdere å bruke IT-tjenester gjennom nettskyen (prosent av antall ikke-brukere, noen har flere begrunnelser):

 • 61 prosent: Vår bedrift har ingen nytte av det
 • 11 prosent: Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om nytteverdi
 • 4 prosent: Ingen kostnadsmessig gevinst for oss
 • 3 prosent: Har egne eller andre løsninger
 • 2 prosent: Øker risiko for skade eller tap av følsomme data
 • 2 prosent: Beslutningen tas på kjede- eller konsernnivå
 • 1 prosent: Øker risiko for infeksjon av ondsinnet kode

De som bruker eller vurderer å bruke IT-tjenester fra nettskyen, oppgir følgende begrunnelser:

 • 41 prosent: Tilgjengelighet og fleksibilitet
 • 12 prosent: Reduserer risiko for skade eller tap av følsomme data
 • 10 prosent: Sparer kostnader til drift og investeringer
 • 9 prosent: Får alltid oppdatert programvare
 • 8 prosent: Sikkerhet og backup
 • 7 prosent: Forenkler og effektiviserer arbeidsoppgaver og drift
 • 7 prosent: Frigjør ressurser til egen kjernevirksomhet
 • 6 prosent: Reduserer riske for infeksjon av ondsinnet kode
 • 2 prosent: Lagringskapasitet

Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor, tror skepsisen til nettskyen vil svekkes fort. Han mener nettskytjenester sparer bedrifter for mange kostnader, ved at man kan leie serverkapasitet og programvare etter behov, framfor å kjøpe og drifte på egen hånd.

– Bruk av skytjenester gjør det enklere å etablere og innføre nye løsninger i virksomheten fordi de blir lett tilgjengelig for alle. De krever ikke store investeringer eller omfattende tekniske prosjekter internt. Bedriften har alltid siste og oppdaterte versjon og slipper å drifte tjenesten selv, sier Foss.

Administrerende direktør i Kjedehuset, Dag Magne Søyland, mener det er mye å hente ved å sette bort jobben til store selskaper med dedikerte medarbeidere i stedet for å ta alle kostnadene selv. Kjedehuset har nylig satt ut alle e-posttjenester.

– Å flytte e-postsystemet ut i nettskyen, er som regel første skritt for en bedrift som tar i bruk skytjenester. Mange tror det er en omfattende prosess, men nylig brukte vi kun en helg på jobben hos en bedrift med 500 ansatte, sier Søyland.

Til toppen